Zentrale_Wiesbaden_Panora.jpg

Les persones fan MEWA possible

Cultura empresarial

Els nostres valors essencials

La base del nostre èxit són les estratègies amb visió de futur, els productes de primera classe i una concepció comuna de la cooperació empresarial. La nostra filosofia corporativa es desplega en set valors essencials: personalitat, productivitat, qualificació, qualitat, inversió, medi ambient i responsabilitat. Aquests valors ens donen la força per continuar avançant. I alhora defineixen la marca MEWA.

Més informació

Els nostres principis de gerència

Com passa en el conjunt de l’economia, MEWA ha de fer front sovint a nous reptes. Els nostres gerents indiquen als treballadors quin camí s’ha de seguir tot emprant una comunicació oberta, formulant objectius motivadors, a través de la promoció individual i tractant els treballadors amb consideració. L’orientació ve proporcionada a través d’acords concrets:

  • Som exigents i promovem els treballadors en funció dels seus punts forts.
  • Entrenem talents individualment i els mostrem les perspectives.
  • Guiem els nostres treballadors cap a la resolució de problemes autònoma.

  • Construïm una cultura en la qual tothom es pot sentir orgullós dels objectius assolits.
  • Obeïm estàndards ètics i morals exigents.
  • Estem compromesos amb regles de joc justes en el tracte interpersonal.

  • Proposem objectius atractius, promovem l’esperit d’equip i l’optimisme.
  • Creem un ambient de treball en què es qüestionen críticament les rutines.
  • Ens responsabilitzem de la millora contínua.