ABE-G03-MTS-TQM-3.tif

Gestió de qualitat de MEWA

Volem ser els millors per als nostres clients

Un sistema conseqüent per a una gran seguretat i qualitat: gestió de qualitat de MEWA

Considerem la qualitat un requisit per aconseguir l'èxit i ser competitius. Aquest és l'objectiu al qual orientem els nostres serveis ja que volem ser els millors per als nostres clients.

Per això, no deixem la qualitat a la casualitat, sinó que la implementem de forma conseqüent. Dia a dia. En tots els àmbits: des del desenvolupament de productes a l'atenció al client.

La qualitat queda garantida gràcies al nostre sistema integral de gestió de qualitat. I per això, MEWA compta des de 1992 amb la certificació ISO 9001. El seu benefici: Rep elevats estàndards de qualitat de forma constant en totes les empreses MEWA d'Europa.

Orientació al client

La base del nostre concepte de qualitat és la proximitat als nostres clients i la nostra projecció conseqüent al mercat. És a dir: un assessorament intensiu als clients, enquestes regulars, estudis de mercat, proveïdors qualificats i una estreta col·laboració amb experts en diferents camps. D'aquesta manera podem reaccionar de manera ràpida i flexible als requisits i tendències actuals, o, també, estar un pas per davant.

Auditories

La gestió de qualitat ha de ser conseqüent, sistemàtica i fidel a uns criteris definits amb claredat. Per això, encarreguem auditories a institucions autoritzades per garantir el compliment de directrius i normes nacionals i internacionals.

En les auditories que portem a terme regularment, es comproven els nostres serveis. D'aquesta manera, els errors es poden evitar o detectar-se a temps i les millores poden planificar i dur-se a terme en benefici dels nostres clients. El resultat: tots els serveis de MEWA compten amb el certificat ISO 9001.

 

El nostre sistema de gestió total de la qualitat

  • Totes les àrees de negoci se centren en els nostres clients i els mercats.
  • L'anàlisi periòdica de la situació del mercat i la corresponent adaptació continuada i òptima dels nostres sistemes de serveis i la nostra oferta de productes.
  • L'alta qualificació i motivació dels empleats a tots els nivells, així com la seva participació en el procés de presa de decisions.
  • La millora contínua específica de totes les operacions i la possibilitat de comprovar els processos en tot moment.
  • Certificació segons ISO 9001 i ISO 14001 (pot trobar informació detallada sobre els nostres centres als certificats següents).
  • La col·laboració amb empreses proveïdores segons criteris clars de qualitat.
  • La concepció de la tecnologia mediambiental del nostre sector perquè serveixi com a model.
  • L'enfortiment de la confiança de l'opinió pública, tot tenint en compte l'evolució de la societat.

+ Cor 1Certificat 14001  i Certificat 9001