Ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Aquí podeu trobar més detalls.  

Tractament de dades personals en enquestes

Política de privacitat de MEWA

relativa a la participació en enquestes

(Versió 31.09.2018)

Com fem servir les dades personals?

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG («MEWA») realitza enquestes periòdiques (per exemple, enquestes de satisfacció del client) per millorar els productes i els serveis de MEWA i consolidar les relacions amb els clients. Donem gran importància a la protecció i la seguretat de les dades personals. Les seves dades personals seran tractades d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. En particular, estem subjectes a les disposicions del Reglament general europeu de protecció de dades i a la Llei federal de protecció de dades [BDSG, per les seves sigles en alemany], els requisits dels quals s’han tingut en compte a l’hora de dissenyar els nostres processos d’enquesta.

Per a la realització de les enquestes treballem únicament amb socis de confiança i institucions d’estudis de mercat que treballen seguint les nostres instruccions i, a més de complir la normativa de protecció de dades, orienten la seva activitat a les directrius i els estàndards de qualitat de les associacions alemanyes d’investigació social i estudis de mercat (en endavant els «socis»).

La participació a les enquestes és voluntària, i la informació facilitada es tractarà de forma estrictament confidencial. Volem consolidar la seva confiança i, sobre aquesta base, exposar-li amb detall com tractem les dades personals. La següent explicació ofereix una descripció general de com garantim la protecció de les seves dades quan realitzem enquestes i quin tipus de dades es tracten, així com la finalitat i l’abast d’aquest tractament.

Aquesta política de privacitat es complementa amb la «Política de privacitat del grup MEWA», de caràcter general (disponible a la pàgina web https:// www.mewa.cat/un-altre/tractament-de-dades-personals) que proporciona informació completa sobre la protecció de dades i el tractament de les dades de caràcter personal per part del Grup MEWA, així com els seus drets en qualitat de persona interessada.

Qui és responsable del tractament de les dades i amb qui pot posar-se en contacte?
En virtut del Reglament general de protecció de dades i d’altres disposicions de protecció de dades, el responsable del tractament de les dades en relació amb la realització d’enquestes és:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telèfon (centraleta): +49 (0)611 7601-0
Fax: +49 (0)611 7601-361
Correu electrònic: info@mewa.es

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG forma part del Grup MEWA, amb seus a Alemanya i a altres països europeus, i és responsable del control central dels processos d’enquestes.
Pot contactar amb el responsable de protecció de dades de la nostra empresa dirigint un escrit a:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Responsable de protecció de dades
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Correu electrònic: protecciodedades@mewa.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Sobre quina base legal?
El tractament de dades de caràcter personal per part de MEWA es realitza dins del marc de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Tractem les dades personals exclusivament amb fins específics. En el marc dels nostres processos interns d’enquestes/estudis de mercat, tractem dades de caràcter personal amb el propòsit de millorar els productes i els serveis de MEWA i millorar les nostres relacions amb els clients.

Invitació a les enquestes: Per adreçar-nos als participants potencials, tractem —només quan és necessari— informació com el seu nom i/o les seves dades de contacte comercials (adreça, correu electrònic, telèfon). Només ens dirigirem a vostè via correu electrònic o per telèfon si ens ha donat el consentiment exprés per fer-ho, o —en cas de contacte per telèfon— si es pot assumir que ha donat el seu consentiment, sempre tenint en consideració els requisits establerts per la llei. Sense el seu consentiment exprés, només utilitzarem la seva adreça de correu electrònic en casos excepcionals, i d’acord amb els privilegis legals per dirigir-nos als clients ja existents. Pot oposar-se en qualsevol moment al fet que MEWA faci aquest ús de la seva adreça de correu electrònic, amb efectes futurs, sense que això li suposi altres despeses al marge de les despeses de transmissió en virtut de les tarifes base (consulti també l’apartat «Exercici del seu dret d’oposició» especificat a continuació).

Realització anònima de les enquestes: En principi, les nostres enquestes es duen a terme sense cap tractament de dades personals i mantenint un estricte anonimat, per tal d’obtenir el feedback dels participants de la forma més sincera i honesta possible. Només en casos excepcionals —i exclusivament sobre la base de la seva declaració de conformitat— realitzarem puntualment enquestes de caràcter personal o establirem, si així ho desitja, una relació de les dades amb la seva persona (per exemple, si vol que es contacti amb vostè en relació amb el resultat de l’enquesta o les seves dades).

En el període previ a una enquesta, indiquem expressament que es preservarà el seu anonimat. Per garantir l’anonimat, els nostres socis avaluaran els resultats de l’enquesta de forma anonimitzada. Nosaltres, com a mandants, només rebrem avaluacions agregades i anonimitzades, i no tindrem cap possibilitat d’establir una relació amb la seva persona com a participant en l’enquesta. Així mateix, en aquest sentit no tenim cap dret a donar instruccions als nostres socis.

Enquestes en línia: En les enquestes en línia, les dades d’accés tècniques transmeses pel seu navegador s’emmagatzemen automàticament, per exemple el nom del seu proveïdor de serveis d’internet, la data i hora en què ha accedit a l’eina de l’enquesta i/o les dades de reconeixement del navegador/sistema operatiu que ha utilitzat. El servidor web també emmagatzema necessàriament la seva adreça IP, que en determinades circumstàncies, almenys teòricament, pot possibilitar una assignació a la seva persona. No obstant això, no es realitza cap combinació de les dades d’accés amb els resultats de la seva enquesta o altres fonts de dades ni cap avaluació o transmissió d’aquestes dades a nosaltres com a mandants. L’emmagatzematge de les dades d’accés és necessari per proporcionar un procés d’enquesta en línia que funcioni, així com per garantir la seguretat del sistema per qüestions tècniques. Aquestes dades es conservaran només durant el període per al qual es necessitin per tal d’assolir els propòsits esmentats anteriorment. La seva adreça IP s’emmagatzemarà durant un màxim de 7 dies. En el marc de les enquestes en línia, els nostres socis l’informaran per separat sobre qualsevol altre tractament de dades de caràcter tècnic que sigui de rellevància (per exemple, la configuració de galetes).

Tractem dades personals per als propòsits esmentats anteriorment prèviament atorgat el consentiment per fer-ho, en virtut de l’art. 6, apartat 1, lletra a), del Reglament general de protecció de dades, i sobre la base dels nostres interessos legítims, de conformitat amb l’art. 6, apartat 1, lletra f), d’aquest mateix Reglament, incloent el contacte directe corresponent (amb fins comercials) per correu electrònic i/o per telèfon.

Tractament de dades fora del procés de les enquestes: Si, en el transcurs de l’enquesta, contacta amb el nostre soci per correu electrònic, mitjançant el formulari de contacte o per telèfon, per exemple, per realitzar alguna pregunta en relació amb el procés de l’enquesta, o li comunica de manera voluntària altres dades personals —per exemple, per participar en una loteria—, les dades que hagi proporcionat i comunicat només s’utilitzaran per a aquests fins, i el nostre soci les podrà emmagatzemar i tractar sota la seva completa responsabilitat pel que fa a la protecció de dades exigida per la llei. Aquestes dades es mantindran estrictament separades de les respostes o la informació que hagi proporcionat a l’enquesta. Fins i tot en aquests casos, en la nostra qualitat de mandants, no se’ns transmetran les seves dades personals, llevat que vostè, de manera excepcional, manifesti de forma expressa la seva voluntat que es transmetin.

Com protegim les seves dades?
Les nostres enquestes es duen a terme complint les mesures tècniques i organitzatives adequades, i protegim les dades especialment davant la pèrdua, destrucció, falsificació, manipulació o modificació per part de persones no autoritzades, així com d’accessos no autoritzats i la divulgació o difusió no autoritzades. Les enquestes en línia es duen a terme utilitzant les corresponents tècniques d’encriptació d’última generació.

Qui rep les seves dades? Es remeten a un tercer país?
Les dades recopilades en l’enquesta són tractades exclusivament pel soci que utilitzem per a dur a terme l’enquesta i no es transmeten a tercers. En el moment de realitzar les enquestes, els nostres socis estan estrictament subjectes a les nostres instruccions, sense restricció de l’anonimat (encarregat del tractament, en virtut de l’art. 28 del Reglament general de protecció de dades).

Quant de temps s’emmagatzemen les dades?
Els principis d’evitació de dades i economia de dades són d’especial importància per a nosaltres. Totes les dades personals s’emmagatzemen només durant el temps necessari per aconseguir el respectiu propòsit d’utilització. En particular, els nostres socis estan obligats a eliminar de les seves bases de dades qualsevol dada de contacte que se’ls hagi facilitat, per exemple per dirigir-se als participants (com ara el nom, l’adreça de correu electrònic o el número de telèfon), un cop s’hagin utilitzat per a la finalitat establerta.

Quins drets l’assisteixen en la seva qualitat de persona interessada?
En la seva qualitat de persona interessada, té dret d’informació, supressió i rectificació, així com altres drets sobre els quals es pot informar detalladament mitjançant els nostres «Advertiments de protecció de dades del Grup MEWA», de caràcter general, i pot exercir aquests drets en qualsevol moment, ja sigui per escrit o per via electrònica, davant nosaltres o el nostre responsable de protecció de dades.

En particular, té el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment que hagi atorgat, amb efectes en el futur. Així mateix, té el dret d’oposició, sempre que el tractament de les dades personals s’efectuï sobre la base de l’art. 6, apartat 1, lletra f), del Reglament general de protecció de dades (interès legítim). En particular, pot oposar-se en qualsevol moment a mesures adoptades per fer estudis de mercat/publicitat directa (per exemple, correus de publicitat).

Advertiments sobre el seu dret d’oposició

Té el dret de formular oposició en qualsevol moment contra el tractament de les seves dades que s’hagi efectuat sobre la base de l’art. 6, apartat 1, lletra f) del Reglament general de protecció de dades (tractament sobre la base de la ponderació d’interessos), si hi ha raons per fer-ho derivades de la seva situació particular.

En cas de formular oposició, ja no es tractaran les seves dades personals llevat que puguem demostrar motius imperatius i justificats per al seu tractament que sobrepassin els seus interessos, drets i llibertats, o en el cas que el tractament serveixi per a la reclamació, l’exercici o la defensa de drets (reconsideració).

Si tractem les seves dades personals per dur a terme estudis de mercat/publicitat directa sobre la base de l’art. 6, apartat 1, lletra f), del Reglament general de protecció de dades, té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals que li concerneixin per a aquests fins publicitaris. Respectarem plenament aquesta oposició en el futur i complirem amb ella sense cap mena de reconsideració. En aquest cas, no tornarem a tractar les seves dades per a fins d’estudis de mercat/publicitat directa.

Pot fer-nos arribar la seva oposició de manera informal en qualsevol moment. Només cal que remeti un correu electrònic a: protecciodedades@mewa.es