Ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Aquí podeu trobar més detalls.  

_AB_4958.tif

Qui s'encarrega de posar la rentadora?

La desigualtat de gènere en la distribució de les tasques de la llar

Qui s'encarrega de la seva bugada? Difícil de creure, però cert: d'acord amb les estadístiques actuals, encara existeix una gran diferència entre dones i homes a l'hora de responsabilitzar-se de les tasques diàries de la llar.

Ni tan sols un terç de tots els homes participa en les tasques de la llar diàriament. D'acord amb un estudi recent d'Eurostat i l'Oficina Federal d'Estadística, a Alemanya només el 29% de tots els homes alemanys treballa regularment a la llar*. Més del doble, el 72% de les dones enquestades va declarar que cuida regularment la llar.

Si es mira més enllà de les fronteres nacionals, el panorama no és molt millor: La proporció d'homes que treballen diàriament a la llar és del 34% a tota Europa, mentre que la xifra de dones és del 79%.

A Espanya, la diferència és del doble: un 84% de les dones s'ocupa diàriament de les tasques de la llar, en contrast amb un 42% dels homes.

Algunes d'aquestes persones també renten la roba del treball a casa, a més de la roba personal. Nosaltres pensem que això no hauria de ser així. Quan s'utilitza el concepte: llogar en lloc de tenir en propietat, de rentar dels tèxtils s'encarrega MEWA. Llogar significa utilitzar, deixar que els professionals de MEWA s'encarreguin d'acabar amb el greix i la brutícia dels tèxtils i subministrar-los a temps perquè estiguin nets, frescs i sempre disponibles per a quan els necessiti.

Quan apostes per compartir, per llogar, en lloc de tenir en propietat, són els professionals els qui s'encarreguen de fer la bugada. 

#textilsharing#economiacircular #corresponsabilidad

(*Font: Statista “Percentatge d'adults –homes i dones- que cuinen i/o realitzen tasques de la llar diàriament“, 2019. Per veure l'informe complet i les estadístiques, premeu aquí)