Ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Aquí podeu trobar més detalls.  

WEBEREI_x_MG_0065.tif

Establim estàndards, més enllà del Dia Internacional de la Normalització...

Establim estàndards, més enllà del Dia Internacional de la Normalització...

El 14 d'octubre va ser el Dia Mundial de la Normalització. L'Organització de Normalització "ISO", en actiu oficialment des del 1947, recorda així la importància de les normes industrials internacionals. Sense normes seria difícil mesurar i comparar la qualitat i la seguretat de les organitzacions.

Dues dècades abans que es creessin les normes ISO, MEWA ja havia establert normes que marcaven tendències. De fet, aquests innovadors desenvolupaments interns varen contribuir a la imposició de les normes ISO. Els estàndards de qualitat i seguretat encara ara són prioritaris per a nosaltres.

Heus aquí una breu història de les nostres certificacions:

  • Des del 1992: certificació europea segons ISO 9001per al sistema de vestuari laboral. Aquest estàndard en la gestió de qualitat total garanteix constantment alts estàndards de qualitat en totes les companyies de MEWA.

  • 1997: Certificació segons ISO 14001 per al sector dels draps de neteja per a màquines. Vam ser la primera empresa del nostre sector que va rebre el certificat mediambiental internacional i des de llavors hem sigut recertificats contínuament.

  • 2000: MEWA estableix les bases per a la posterior norma europea d'higiene EN 14065 desenvolupant un sistema RABC per a empreses de serveis tèxtils.

  • 2002: Per iniciativa de MEWA, es va introduir la norma ISO 15797 i posteriorment la norma 30023 per a roba de treball rentable industrialment.

  • Des de 2016: Certificació segons ISO 50001 (gestió energètica). Això significa que ens comprometem a definir un procés de planificació energètica, a establir objectius i plans d'acció energètics i a registrar detalladament els fluxos d'energia en l'empresa.