Declaració de protecció de dades

Ràpidament, el més important

Ens prenem seriosament la protecció de les seves dades. En la següent declaració de protecció de dades podrà llegir de manera detallada què succeeix exactament amb les seves dades quan accedeix a la nostra pàgina web.

Declaració de protecció de dades

Versió: 25 de maig de 2018)

Com fem servir les dades personals?

Donem gran importància a la protecció i la seguretat de les dades personals. Les seves dades personals proporcionades en aquest lloc web seran recopilades, tractades i utilitzades per la nostra part sempre tenint en compte les disposicions vigents sobre protecció de dades. En particular, estem subjectes a les disposicions del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades [DSGVO, per les seves sigles en alemany] i la Llei federal de protecció de dades [BDSG, per les seves sigles en alemany] en la mesura que processem dades personals.

Ens agradaria enfortir la confiança dels usuaris en la nostra oferta i per aquesta raó divulgar l’abast del maneig de les dades personals i informarli en detall sobre el processament de les dades i sobre els seus drets d'acord amb els arts. 12, 13, 14 i 21 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades. En aquesta política de privacitat específica del lloc web, trobareu quines dades personals es recopilen durant l'ús del nostre lloc web en www.mewa.de i com fem servir aquestes dades i informació.

Qui és responsable del processament de dades i amb qui pot contactar?

El responsable del processament de dades en el sentit del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades i altres normes de protecció de dades és:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Centraleta telèfon: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
Correu electrònic: info@mewa.es
Kontaktformular Website

L’empresa MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG és part del grup MEWA amb seus a Alemanya i a altres països europeus.

El nostre encarregat de la protecció de dades de la companyia pot ser contactat a:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Encarregat de protecció de dades
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Correu electrònic: protecciodedades@mewa.es

Què es consideren dades personals?

Les dades personals són dades i informació que es relaciona amb una persona física identificada o identificable.

Amb quina finalitat processem les seves dades personals? Sobre quina base legal es produeix això?

Processem les dades personals per als fins específics que es descriuen a continuació per a la seva informació detallada. En quina mesura i de quina manera es processen les dades en realitat depèn en particular de quins serveis, funcionalitats i característiques del nostre web utilitzarà concretament. En particular, processem dades perquè...

 • Es pugui accedir al nostre web i visitarlo i que puguem protegir el nostre lloc web i altres sistemes de riscos de seguretat;
 • Pugui posarse en contacte amb nosaltres (formulari de contacte / consultes per correu electrònic / xat en viu);
 • Pugui sol·licitar un lloc de treball en línia amb nosaltres;
 • Puguem optimitzar el contingut del nostre lloc web i sigui més fàcil d'usar en funció de la demanda (incloenthi la visualització d’anuncis que es corresponguin amb els seus interessos aquí i en altres webs).

El tractament posterior de les dades personals, com s'especifica en aquesta política de privacitat, només s’efectuarà en els casos en què un càrrec legislatiu ens autoritzi o ens obligui expressament, o bé vostè accepti explícitament aquest processament de dades. L'informarem sobre qualsevol canvi de finalitat, tenint en compte els requisits legals.

(1) Visualització i visites al nostre web


Pot visitar el nostre lloc web només amb fins informatius, sense més comunicació de dades personals. En aquest cas, només les dades d'accés tècnic transmeses pel seu navegador es guardaran automàticament a través de la seva visita al nostre web, és a dir, el nom del seu proveïdor de serveis d'internet, el web des del qual ens visita, la data i hora de la seva visita i les dades del sistema de navegació / operatiu utilitzat. El servidor web també emmagatzema necessàriament la seva adreça IP, que sota certes circumstàncies pot permetre que se li assigni a la seva persona. A més, utilitzem cookies per proporcionar un ús optimitzat del nostre lloc web purament informatiu i dissenyat segons calgui (per als detalls rellevants i les seves respectives opcions de disseny, vegeu més endavant la secció "Ús de cookies i característiques associades / tecnologies"). No es porta a terme una combinació de dades d'accés amb altres fonts de dades, ni una avaluació de les dades per a fins de màrqueting.

L'emmagatzematge de les dades d'accés abans esmentades es duu a terme en el context dels anomenats arxius de registre del servidor al nostre servidor web i està obligat a proporcionar un lloc web funcionament per garantir la seguretat del sistema, per raons tècniques. A més dels fins anteriors, utilitzem dades d'accés exclusivament per al disseny basat en les necessitats i l'optimització del nostre lloc web des d’una perspectiva estrictament estadística i sense inferència per a la seva persona.

En la mesura que el nostre web per obtenir informació sobre la nostra gamma de productes i altres serveis o per utilitzarlos, l'emmagatzematge temporal de les dades d'accés i els arxius de registre es basa en l'art. 6, paràgraf 1, lletra b, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades (base jurídica), en particular pel que fa a l'aplicació de mesures precontractuals. A més, l’art. 6, apartat 1, lletra f, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades serveix com a base legal per a l'emmagatzematge temporal de dades d'accés i arxius de registre. El nostre interès legítim és proporcionarli un lloc web tècnicament funcional i fàcil d'usar i garantir la seguretat dels nostres sistemes.

Les dades d'accés obtingudes a través de l'ús del nostre lloc web es conserven únicament durant el període en què es necessiten per aconseguir els fins esmentats. La seva adreça IP s'emmagatzemarà al nostre servidor web durant un màxim de 7 dies.

(2) Formulari de contacte / Consultes


Les dades personals seran recopilades i emmagatzemades per nosaltres si les detalla en el formulari de contacte corresponent al nostre lloc web i ens les envia o si ens contacta d'una altra manera (per exemple, per correu electrònic o xat en viu). És vostè qui decideix lliurement si ens envia informació per aquesta via i quina informació ens fa arribar. Si es comunica amb nosaltres per correu electrònic o xat en viu, guardarem les dades que ens comuniqui. Quan utilitzeu el formulari de contacte en el nostre lloc web, recopilem les dades següents: Tractament, nom, cognom*, empresa*, si s'escau, número de client, nombre d'empleats, adreça, adreça de correu electrònic* i número de telèfon, així com el tema d'assessorament i consulta* i el seu missatge o pregunta individual. Les dades marcades amb un asterisc (*) són informació obligatòria que necessitem per respondre adequadament a la seva sol·licitud. La informació voluntària addicional ens permet assignar i processar millor la seva sol·licitud. Quan utilitza el formulari de contacte al nostre lloc web, les següents dades d'accés tècniques també s'emmagatzemaran en el moment de l'enviament: Data i hora d'enviament de la seva sol·licitud i la seva adreça IP. (Per utilitzar les funcions del xat en directe, consulteu a continuació l’apartat "Ús de cookies i funcions / tecnologies relacionades").

Si es posa en contacte amb nosaltres en el marc d'una relació contractual existent o es posar en contacte amb nosaltres prèviament per obtenir informació sobre la nostra gamma de productes o altres serveis, les dades i la informació proporcionada per vostè per processar i respondre a la seva sol·licitud de contacte serà processada d’acord amb l'art. 6, paràgraf 1, lletra b, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades (base jurídica). L'emmagatzematge de les dades d'accés tècniques registrades durant el procés d'enviament té lloc a efectes de provisió tècnica de les opcions de contacte, així com per garantir la seguretat del sistema en virtut de l'art. 6, paràgraf 1, lletra b, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades (base jurídica) i serveix per salvaguardar els interessos legítims.

Emmagatzemem les dades personals recopilades en relació amb el seu contacte per a aquest propòsit i durant el processament de la sol·licitud. Les dades tècniques d'accés emmagatzemades en aquest context es mantenen només durant el període per al qual són necessàries per raons tècniques, en particular per a garantir les possibilitats de contacte que es facilitin per raons funcionals i per garantir la seguretat del sistema. La seva adreça IP s'emmagatzemarà al nostre servidor web durant un màxim de 7 dies.

(3) Sol·licitud en línia MEWA

Ens pot trametre els documents de sol·licitud en línia. Per ferho, pot emplenar un formulari de contacte amb dades personals (nom, cognoms, adreça, números de telèfon, data de naixement i adreça de correu electrònic) i amb informació sobre les seves preferències contractuals i la seva carrera professional (diploma escolar, formació/titulació universitària, experiència professional, idiomes, coneixements informàtics i altres coneixements) (veure més amunt) o bé introduir aquestes dades en un formulari de sol·licitud en línia. A l'esmentat formulari de sol·licitud en línia es recullen dades personals (nom, cognoms, adreça, números de telèfon, data de naixement, lloc de naixement i adreça de correu electrònic) i informació sobre la motivació de la sol·licitud, la formació escolar, la formació professional, la titulació universitària, l'experiència laboral, els coneixements d'idiomes, els coneixements informàtics i altres coneixements. A més, pot pujar la seva carta de presentació i el seu currículum. Les dades recollides mitjançant el formulari de sol·licitud en línia es reenvien a la societat de MEWA que té la vacant o que realitza la convocatòria; aquesta societat les guarda per a finalitats de gestió relacionades amb la sol·licitud i les tracta sota la seva pròpia responsabilitat. Per norma general, la societat de MEWA que té la vacant o que realitza la convocatòria guardarà els seus documents de sol·licitud i les seves dades personals relacionades amb la sol·licitud com a màxim durant els 6 mesos posteriors a la finalització del procés de candidatura, sempre que no calgui un emmagatzemament més llarg o més breu per motius jurídics o legals. Si es presenta a una vacant del departament de vendes, l'empresa Knowledge Network GmbH guardarà durant el procés de candidatura, en nom de la societat de MEWA que realitza la convocatòria, les dades recollides mitjançant el formulari de sol·licitud en línia d'acord amb el processament de sol·licituds.

Si així ho desitja, les dades recollides també quedaran guardades perquè es puguin tenir en compte per a altres convocatòries de feina del grup MEWA. Pel que fa a la consideració de la seva sol·licitud per a altres convocatòries de feina, durant el procés de sol·licitud en línia pot declarar la seva conformitat a través de la següent declaració de consentiment:

"Estic d'acord que, dins un període de dos anys, la meva sol·licitud també es pugui tenir en compte per a altres convocatòries de feina de societats del grup MEWA dins i fora del país d'acord amb la declaració de protecció de dades. Si ja no hi estic conforme, puc revocar en qualsevol moment el meu consentiment futur enviant un missatge de correu electrònic a karriere@mewa.de. He llegit i entès la resta de les indicacions sobre protecció de dades i sobre el tractament de les meves dades de candidat que figuren a la declaració de protecció de dades".

Si ha declarat la revocació del seu consentiment per correu electrònic, les seves dades de sol•licitud s'eliminaran durant l'esmentat termini dels sis mesos posteriors a la finalització del procés de candidatura.

El tractament de les dades comunicades mitjançant la sol·licitud en línia es basa, per a la presa d'una decisió sobre l'establiment o l'execució de relacions laborals, en l'article 26, paràgraf 1 de la Llei de protecció de dades federal d'Alemanya (fonament jurídic) o bé, per a l'emissió del corresponent consentiment, en l'article 6, paràgraf 1, lletra a del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i en l'article 26, paràgraf 2 de la Llei de protecció de dades federal d'Alemanya (fonament jurídic).

(4) Ús de cookies i característiques / tecnologies relacionades

(4.1)

Perquè la visita al nostre lloc web sigui atractiva i per permetre l'ús de certes funcions, utilitzem les anomenades cookies en algunes àrees. Les conegudes cookies són dades que es conserven en el seu disc dur o en la memòria cau del seu navegador d'Internet. A més, amb "cookies" també ens referim als Web Beacons i altres tecnologies d'emmagatzematge similars per rastrejar l'activitat de l'usuari. Els Web-Beacons són majoritàriament elements gràfics / d'imatge transparents, normalment no més grans d’1 x 1 píxels, que s'incorporen al lloc web i que es poden usar per detectar cookies en els seus dispositius.

Nosaltres utilitzem cookies per emmagatzemar informació rellevant sobre cada sessió de consulta a les pàgines. Aquestes cookies expiren al finalitzar cada sessió i no s'emmagatzemaran de forma duradora. Altres cookies romanen en el seu ordinador més enllà de la respectiva sessió / sessió del navegador i ens permeten reconèixer el seu ordinador en la propera visita (les anomenades cookies persistents / permanents). Les cookies persistents s'eliminen automàticament després d'un període específic, que pot variar segons el tipus de cookie.

En particular, les cookies es poden dividir en les següents categories / tipus de cookies:

 Cookies necessàries                          Cookies per a l'execució necessària de funcionalitats específiques del lloc web
 Cookies funcionals Cookies que serveixen per facilitar serveis i funcionalitats del lloc web (com la reproducció de vídeos) i/o per augmentar la "Usability" del lloc web
 Cookies de rendiment / actuació Cookies per mesurar el rendiment del nostre lloc web i contingut del lloc web
 Cookies d’anàlisi / seguiment Cookies per realitzar anàlisis de dades d'ubicació, interessos dels visitants i similars per obtenir informació sobre els visitants del nostre lloc web i el contingut sol·licitat
 Cookies publicitàries / enfocades al destinatari Cookies per tal de d'Internet mostrar anuncis i publicitat en llocs web a través , en particular per tal d'oferir anuncis i publicitat que siguin adequats per al comportament o els interessos de navegació de l'usuari
 Cookies de missatgeria Cookies per a l'ús de la tecnologia de missatgeria
 Cookies de xarxes socials Cookies per a l'ús de les funcions de les xarxes socials, com ara compartir, enviar i recomanar llocs web per a altres persones

                             

Per descomptat, pot visitar el nostre lloc web sense l'ús de cookies. Pot desactivar l'ús de cookies al seu ordinador canviant la configuració del navegador per a les cookies. El procediment per desactivar les cookies es pot obtenir normalment a través de l'opció "Ajuda" del seu navegador d'internet. No obstant això, tingui en compte que aquestes configuracions poden afectar la disponibilitat total i la funcionalitat del nostre lloc web. Per a més informació sobre la configuració i desactivació de les cookies, consulti les explicacions individuals detallades a continuació sobre les cookies específiques utilitzades durant la visita al nostre lloc web i les funcions/tecnologies associades.

Algunes de les cookies que utilitzem en el nostre web provenen de tercers que ens ajuden a analitzar l'efecte del nostre contingut i els interessos dels nostres visitants del lloc web, per mesurar la potència i el rendiment de la nostra pàgina web, mesurar la publicitat i altres continguts en els nostres llocs web o en altres webs, o comunicarse amb vostè. Com a part del nostre lloc web, configurem cookies d'origen (només visibles des del domini que està visitant) i cookies de tercers (visibles en tots els dominis i establertes periòdicament per tercers). En detall:

(4.2) 

Init/MEWA

Tipus de cookie: Cookies funcionals
Nom de la cookie:
viewport
Validesa:
1 dia
Descripció/comentaris:
Guarda l'execució del disseny de pàgina o la mida de pàgina actual. Valors d'exemple: lg, xxs, xxl

Tipus de cookie: Cookies funcionals
Nom de la cookie: cookielayer
Validesa: 1 any
Descripció/comentaris: Rep el valor "veritable" tan aviat com el visitant ha fet clic a "Acceptar" al quadre d'informació sobre l'ús de cookies durant la primera visita. Mostra que l'usuari ha estat informat sobre l'emmagatzematge de cookies pel web de MEWA.

Tipus de cookie: Cookies d’anàlisi / seguiment
Nom de la Cookie: cookielayer _RequestVerification Token
Validesa: Sessió
Descripció/comentaris: Aquesta cookie es crea tan aviat com un usuari completa un formulari i l'envia amb èxit.

Tipus de cookie: Cookies funcionals
Nom de la Cookie: searchFilters + ItemId (el nom de la cookie es genera dinàmicament mitjançant la pàgina de cerca i el filtre triat)
Validesa: Sessió
Descripció/comentaris: Aquestes cookies desen el filtre de cerca triat en el moment corresponent de manera individual per a cada usuari. Per a tal fi, es crea una cookie pròpia per a cada pàgina de cerca. Vostè desa la configuració de cerca triada millorant així l'experiència de l'usuari.

Microsoft Advertising (anteriormente Bing Ads)

Tipo de cookie: Cookie publicitaria/publicidad focalizada
Nombre de la cookie: _uetmsclkid, _uetsid
Caducidad: 180 días

Descripción/explicación:Nuestro sitio web utiliza Microsoft Advertising Technologien (anteriormente Bing Ads) para recoger y almacenar datos con los que se crean perfiles de usuario empleando seudónimos. Se trata de una tecnología/servicio de la empresa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, EE. UU. (Microsoft). Microsoft está certificada conforme al acuerdo Escudo de Privacidad (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Microsoft Advertising nos permite realizar un seguimiento de las actividades de los usuarios en nuestro sitio web cuando acceden a este a través de anuncios de Bing Ads (Microsoft Advertising). Si usted accede a nuestro sitio web a través de dichos anuncios, en su ordenador se depositará una cookie. Nuestro sitio web tiene integrada una etiqueta Bing UET. Se trata de un código a través del cual se almacenan algunos datos no personales relacionados con la cookie sobre el uso del sitio web. Entre otros, se trata de la duración de la visita al sitio web, qué secciones del sitio web se han consultado y a través de qué anuncio ha accedido el usuario al sitio web. No se recogerá información relativa a su identidad.

Los datos recogidos se enviarán a un servidor de Microsoft ubicado en EE. UU. y se almacenarán allí, por lo general, durante un plazo máximo de 180 días. Puede impedir la recogida de los datos generados por la cookie, relacionados con el uso que usted realiza del sitio web, así como el tratamiento de dichos datos, desactivando el almacenamiento de cookies. De hacerlo, en determinadas circunstancias puede que el sitio web ofrezca una funcionalidad limitada.

Además, en determinadas circunstancias, Microsoft puede realizar un seguimiento de su comportamiento de uso en varios dispositivos electrónicos que usted utilice a través del denominado “Cross-Device-Tracking”, por lo que podrá integrar publicidad personalizada en sitios web y aplicaciones de Microsoft. Puede desactivar esta actividad en choice.microsoft.com/de-de/opt-out.
Encontrará más información sobre los servicios de análisis de Microsoft en las páginas de ayuda de Microsoft Advertising (http://help.ads.microsoft.com/). Encontrará más información sobre la protección de datos en Microsoft en la política de privacidad de Microsoft (https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement).

Si no desea participar en el tracking, puede impedir la instalación de las cookies a través de los ajustes de su programa de navegación (opciones de desactivación, véase arriba). Para ello, también puede utilizar el siguiente enlace: No participar en el tracking

Google Services (Analytics, AdWords, etc.)

Tipus de cookie:        Cookies d’anàlisi / seguiment i cookies publicitàries / enfocades al destinatari
Nom de la cookie: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ
Validesa: Màx. 2 anys

Descripció/comentari: Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei d'anàlisi web proporcionat per Google Inc. ("Google"). Google està certificat sota l'Acord de protecció de privacitat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Quan s’utilitza Google Analytics, s'utilitzen cookies que permeten una anàlisi de l'ús del lloc web. Google Analytics només fa servir cookies d'origen. En detall:

Les cookies de Google Analytics _ga / _gid s'utilitzen per diferenciar els usuaris. Aquests són valors generats aleatòriament. Google Analytics utilitza aquestes ID per administrar usuaris, sessions i campanyes i recopilar informació sobre les visites al nostre web. Aquestes cookies no s'utilitzen per identificar persones i caduquen després d'un període fix de 2 anys (_ga) o 24 hores (_gid).

Les cookies de Google Analytics _gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ contenen el número d’ID dels comptes vinculats amb "Google Analytics". Aquestes cookies no s'utilitzen per identificar persones, sinó únicament per definir la taxa i el nombre de consultes. Aquestes cookies caduquen després d'un període específic d'1 minut.

La informació generada per les cookies és utilitzada per Google en el nostre nom per avaluar l'ús del nostre lloc web, recopilar informes sobre l'activitat del lloc web i proporcionarnos altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'internet.

La informació generada mitjançant les cookies sobre l'ús d'aquesta pàgina web es transmet i emmagatzema, per norma general, en un servidor de Google als Estats Units. El període de retenció a Google per aquestes dades en l'usuari i els nivells d'esdeveniments és de 14 mesos (l'opció de configuració més curta possible). A més, en aquest context li indiquem que Google Analytics només s'utilitza en aquest lloc web amb l'anonimització d'IP activada. Això assegurarà que la seva adreça IP sigui tallada per Google dins dels estats membres de la Unió Europea (UE) o altres estats part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Només en casos excepcionals, es transmetrà l'adreça IP completa a un servidor de Google a EE. UU. i allà es simplificarà. En cap cas la seva adreça IP es fusionarà amb altres dades proporcionades per Google.

Google AdWords: A més, utilitzem la informació generada per les cookies de Google Analytics per utilitzar la reorientació per oferir cada vegada més avisos publicitaris als usuaris que ja han visitat el nostre lloc web. En aquest sentit, fem servir AdWords de Google per publicar anuncis a la xarxa de cerca de Google i a la xarxa de visualització de Google. Un pixel de Google AdWords per separat no està inclòs.

Pot evitar l'emmagatzematge de les galetes de Google Analytics amb la configuració adequada del programari del seu navegador (vegeu més amunt). A més, pot impedir el registre de dades relacionades amb l'ús del web i creades mitjançant les cookies (inclosa la seva adreça IP) a Google, així com el tractament d'aquestes dades per part de Google, descarregant i instal·lant l'extensió per al seu navegador disponible en el següent enllaç (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). De forma alternativa, pot impedir el registre mitjançant Google Analytics del seu dispositiu final fent clic al següent enllaç.

Exclou del seguiment.

En aquest cas, s'establirà una cookie d'exclusió voluntària que evitarà la futura recopilació de dades quan visiti aquest web. Si elimina les seves cookies en aquest navegador, ha de fer clic a aquest enllaç novament. NPer obtenir més informació sobre Google Analytics i les polítiques de seguretat i privacitat, així com el reclutament i la contradicció opcions en els llocs web de Google sota https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Política de privacitat i seguretat de Google Analytics"). https://support.google.com/analytics (“Bases de seguretat i de protecció de dades de Google Analytics”).

Tipus de cookie: Cookies funcionals
Nom de la cookie: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID
Validesa: Màx. 2 anys

Descripció/comentari: Aquestes cookies s'utilitzen per integrar altres serveis i serveis proporcionats per Google (com ara Google Maps o YouTube). Són necessàries per millorar la presentació També es poden utilitzar per a efectes d’estadística, anàlisi o retargeting.

Sitecore

Tipus de cookie:         Cookies d’anàlisi / seguiment
Nom de la cookie: SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE
Validesa: 1 any

Descripció/comentari: Aquesta cookie analítica és utilitzada per Sitecore. Segueix les visites repetides d'un usuari en el lloc web. La informació generada mitjançant les cookies sobre l'ús d'aquesta pàgina web es transmet i emmagatzema, per norma general, en un servidor de Google als Estats Units. També emmagatzemem aquesta informació a la base de dades i la fem servir per millorar el nostre lloc web. Aquesta cookie no s'usa per identificar les persones que visiten el lloc.

Tipus de cookie:         Galetes necessàries
Nom de la cookie:       tempFormData
Validesa:        Fi de la sessió

Descripció/comentari: Guarda en aquesta galeta les dades d'un formulari que ha introduït l'usuari per tal de mostrarles posteriorment a la pàgina d'agraïment.

LiveZilla

Tipus de cookie: Messaging Cookies
Nom de la coockie: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Validesa: 100 dies

Descripció/comentari: En aquest lloc web les fem servir per a la integració de les tecnologies de les funcions de xat en viu de LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Alemanya (http://www.livezilla.net/). Amb cada trucada del nostre lloc web, aquest component recopila i emmagatzema dades per a l'anàlisi web i el funcionament del sistema de xat en viu, des del qual es poden crear perfils d'ús mitjançant l'ús de cookies sota un pseudònim. Només fem servir LiveZilla amb anonimització/emmascarament d'IP activada. Pot evitar l'emmagatzematge de les cookies de LiveZilla mitjançant la configuració adequada del programari del seu navegador (vegeu més amunt).

Outbrain

Tipus de cookie:         Cookies publicitàries / enfocades al destinatari
Nom de la cookie: _ofcap_DOC1 / optimizelyBuckets / com.silverpop.iMAWebCookie / criteo / optimizelySegments / optimizelyEndUserId / rcktfl / _ga / apnxs / ttd / cdws / obuid _fcap_CAM4 / _vwo_uuid_v2 / _utastes_1 / km_e / obca_vid / km_lv / _ceg.s / _ceg.u / km_ai / obca_data / adrl / __utmz / __utma
Validesa: Sessió

Descripció/comentari: En el nostre lloc web fem servir tecnologies i ginys del proveïdor Outbrain UK Ltd, 5 New Street Square, EC4A 3TW, Londres, Regne Unit ( "Outbrain"), amb les quals els nostres usuaris poden accedir al contingut que també pot interessar al nostre lloc web i ser referit a llocs web de tercers (anuncis de retargeting). Perquè això sigui possible, Outbrain fa servir cookies basades en sessions. La presentació de les recomanacions d’Outbrain a través de cookies es realitza de manera purament pseudònima, i les dades personals dels usuaris no s'emmagatzemen. Les dades recopilades per Outbrain són: Origen del dispositiu, tipus de navegador, així com l'adreça IP anonimitzada de l'usuari. Per anonimitzar l'adreça IP, s'elimina l'últim octet de l'adreça IP per garantir la total anonimització. Les dades emmagatzemades per Outbrain s'emmagatzemen durant un període de 24 mesos a partir de l'última interacció de l'usuari.

Per obtenir més informació sobre la privacitat d’Outbrain, consulti la seva política de privacitat al web http://www.outbrain.com/legal/privacy. Allà, també pot optar per no participar en qualsevol moment que estigui en conflicte amb l'ús de d’Outbrain i altres dades i la visualització de referències basades en interessos. Després de declarar la seva exclusió voluntària, els continguts o recomanacions d’Outbrain ja no es basaran en el contingut que ha buscat. Per optar per no participar, feu clic al quadre de "exclusió voluntària" a la política de privacitat de Outbrain, disponible a http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Facebook

Tipus de cookie: Cookies publicitàries / enfocades al destinatari
Nome de la cookie: sb / fr / xs / datr / c_user
Validesa: Màx. 2 anys

Descripció/comentari: Utilitzem l'anomenat "píxel d'acció del visitant" / "Facebook-Pixel" de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Estats Units ( "Facebook") en el nostre lloc web. Amb l'ajuda de Facebook-Pixel, Facebook pot designar els visitants d'aquest lloc web com el grup objectiu per a l'exhibició d'anuncis (els anomenats "anuncis de Facebook"). A més, Facebook-Pixel pot rastrejar el comportament dels usuaris amb posterioritat, una vegada que aquests han fet clic a un anunci de Facebook per ser redirigits a un lloc web. Aquest procés està dissenyat per avaluar l'efectivitat dels anuncis de Facebook amb fins estadístics i d'investigació de mercat i pot ajudar a optimitzar les mesures publicitàries futures.

Facebook-Pixel està integrat a aquest lloc web directament a través de Facebook i pot configurar les cookies en el seu dispositiu amb la configuració adequada. Si posteriorment s'inicia sessió a Facebook o visita Facebook en l'estat d'inici de sessió, la seva visita a aquest lloc web s'inclourà en el seu perfil. Les dades recopilades són anònimes per a nosaltres com a operadors d'aquest lloc web, de manera que no proporcionem informació sobre la identitat dels usuaris. No obstant això, les dades de Facebook es poden emmagatzemar i processar, de manera que és possible una connexió amb el respectiu perfil d'usuari, i Facebook pot utilitzar la informació per a fins publicitaris, d'acord amb la política d'ús de dades de Facebook ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Facebook està certificat sota l'Acord de protecció de privacitat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pot limitar l'emmagatzematge de les seves dades mitjançant Facebook-Pixels i les cookies associades mitjançant la configuració adequada del programari del seu navegador (vegi més amunt). A més, pot evitar la recopilació de les seves dades a través de Facebook-Pixels quan visiti el nostre lloc web fent clic al següent enllaç.

En aquest cas, s'estableix una cookie d'exclusió, que impedeix la recopilació corresponent de les seves dades en el futur. Si elimina les seves cookies en aquest navegador, ha de fer clic a aquest enllaç novament. A més, l'opció d'exclusió s'aplica només al navegador utilitzat i només per al lloc web o domini web en el qual es va fer clic. Per a la configuració de diversos dispositius i dominis creuats, com a usuari de Facebook, pot anar a la pàgina que Facebook va configurar per això i establir preferències per a la publicitat basada en l'ús: https://www.facebook.com/settings?tab= ads.

Tipus de cookie: Galetes d'anàlisi/seguiment
Nom de la cookie: facebookOptOut
Validesa: 1 any

Descripció/comentari: Galeta d'excepció que permet que l'usuari desactivi el seguiment a Facebook. Si existeix aquesta galeta, el codi de seguiment del píxel de Facebook no s'inclou al text font.

Facebook Tracking Switch

YouTube

Tipus de cookie: Cookies funcionals
Nom de la cookie: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Validesa: Màx. 2 anys

Descripció/comentari: Al nostre web hi ha incrustats vídeos de YouTube del canal de YouTube de MEWA (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/) i es poden reproduir directament al nostre web. El proveïdor de la plataforma de vídeo de YouTube és YouTube LLC, amb seu a 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Estats Units ("YouTube"). YouTube és una filial de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units, "Google").

La integració dels vídeos de YouTube té lloc en l'anomenat "mode de protecció de dades ampliat", és a dir, que no transfereix dades sobre vostè com a usuari a YouTube si no s'estan reproduint els vídeos. Només quan activa els vídeos s'inicia una transferència de dades de la qual no tenim influència. Pot evitar que YouTube guardi les cookies configurant el programari del navegador (vegi més amunt).

Per saber altres detalls del processament de les dades en el context de YouTube, així com els seus drets i formes de protegir la seva privacitat, consulti les condicions del servei i les polítiques de privacitat de YouTube: https://www.youtube.com/t/terms , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hotjar

Usem Hotjar per a comprendre millor les necessitats dels nostres usuaris i optimitzar aquest servei i experiència. Hotjar és un servei tecnològic que ens ajuda a comprendre millor l'experiència dels nostres usuaris (p. ex., quant de temps passen en quina pàgina, sobre quins enllaços decideixen polsar, què els agrada i què no, etc.). Això ens permet consolidar i mantenir el nostre servei amb les opinions dels clients. Hotjar usa galetes i altres tecnologies per a recopilar dades sobre el comportament dels usuaris i els seus dispositius, en particular, l'adreça IP del dispositiu (recopilada i emmagatzemada només de forma anonimitzada), la grandària de la pantalla del dispositiu, el tipus de dispositiu (identificadors de dispositiu únic), informació del navegador, ubicació geogràfica (només el país) o l'idioma preferent emprat per a mostrar el nostre lloc web. Hotjar emmagatzema aquesta informació en un perfil d'usuari pseudonimitzat. Ni Hotjar ni nosaltres usarem mai aquesta informació per a identificar usuaris concrets ni per a relacionarla amb altres dades sobre un usuari concret. Per a obtenir més informació, consulteu la política de privacitat de Hotjar polsant sobre aquest enllaç.

Podeu excloure la creació d'un perfil d'usuari, l'emmagatzematge de dades sobre l'ús que feu del nostre lloc i l'ús de Hotjar de galetes de seguiment en altres llocs web mitjançant aquest enllaç d'exclusió.

(4.3)

El processament de dades basades en cookies es realitza sobre la base de l'art. 6, paràgraf 1 lit f, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades (base legal) per protegir els nostres interessos legítims. Els nostres interessos legítims són, en particular, per oferirli un lloc web optimitzat tècnicament i fàcil d'usar i dissenyat apropiadament incloenthi els anuncis adequats (també en webs de tercers), així com per garantir la seguretat dels nostres sistemes.

(5) Enllaços de xarxes socials [SoMe, per les seves sigles en anglès]


El nostre lloc web inclou enllaços a serveis de xarxes socials (SoMe) com Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i Xing. Després de fer clic als enllaços respectius o als gràfics integrats a les xarxes socials, se li redirigirà a la pàgina del proveïdor respectiu. Recordi que no processem les seves dades en aquest context i no som responsables dels continguts dels llocs web amb els quals li vinculem. En cas que segueixi un enllaç als serveis de xarxes socials, consulti les respectives polítiques d'ús de dades i avisos de privacitat d'aquests proveïdors.

Com protegim les seves dades?


Prenem precaucions per garantir la seguretat de la seva informació personal i protegir el nostre lloc web i altres sistemes a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades. Les seves dades estan protegides contra pèrdua, destrucció, falsificació, manipulació i modificació per part de persones no autoritzades i contra l'accés no autoritzat i la divulgació o difusió no autoritzades. A més, qualsevol informació que proporcioni a través del nostre lloc web serà encriptada i transmesa mitjançant SSL a través d'internet.

Qui rep les seves dades i les envia a un tercer país o a una organització internacional?


En principi, només coneixeran les seves dades personals els nostres empleats que formin part de l'assessorament tècnic, comercial o editorial. A aquests efectes, les dades poden ser enviades als empleats d'altres empreses del grup MEWA, en la mesura necessària per a l'atenció adequada (per exemple, per respondre a la seva sol·licitud). Si per exemple l’atenen com a client per part d’una altra filial, s’aprovarà una sol·licitud a través del nostre contacte també a aquesta empresa nacional per al seu processament i per respondreli.

A més, utilitzem proveïdors de serveis externs com a part del processament de dades descrit anteriorment o, si cal, els encarreguem amb els serveis corresponents. Si els proveïdors de serveis reben les seves dades personals com a processadors d’ordres, estan estrictament obligats per les nostres instruccions a gestionar les seves dades personals. A continuació, enumerem les categories de destinataris externs en detall:

 • Proveïdors de serveis informàtics, en el marc de l'administració i l’allotjament del nostre lloc web o serveis i funcionalitats individuals, així com per a l'anàlisi o el mesurament del lloc web
 • El proveïdor de serveis logístics li enviarà qualsevol comanda de productes o fullets d'informació,
 • Pel que fa a la liquidació de pagaments, els proveïdors de serveis de pagament i els bancs,
 • les agències de cobrament i els assessors legals faran valer els nostres reclams.

En el context de la utilització dels serveis d'anàlisi descrits anteriorment, transferirem la seva adreça IP, si cal, als Estats Units (vegi més amunt a la secció "Ús de cookies i característiques associades/tecnologies"). Això sempre es fa de forma abreujada/emmascarada. La respectiva transferència de dades s’empara en la Decisió d'execució (UE) 2016/1250 de la Comissió de la UE, de 12 de juliol de 2016, de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre l'adequació de per a la protecció de dades sol·licitada per Estats Units o basat en altres salvaguardes apropiades. En cas contrari, no transferirem les seves dades personals a països fora de la UE o de l'EEE o a organitzacions internacionals en el sentit de l’art. 4, núm. 26, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades

Quins drets té com a persona afectada?

Com a persona afectada té, d'acord amb els requisits legals, els següents drets que pot fer valer en qualsevol moment per escrit o electrònicament, dirigint-nos un escrit a nosaltres o al nostre responsable de protecció de dades a les adreces de contacte especificades (vegi "Qui és responsable del processament de dades i a qui em puc dirigir?"):

 • Dret d’informació: En el context de l'art. 15 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades, les persones afectades tenen dret en tot moment a exigir confirmació sobre si s'estan processant les dades personals relacionats amb elles; si aquest és el cas, en virtut de l'art. 15 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades, la persona també té dret a ser informada sobre les dades personals, així com un altre tipus d'informació (incloent objectius de processament, categories de dades, categories de destinataris, període d'emmagatzematge previst, els seus drets, la font de les seves dades) i una còpia de les dades respectives. Són d’aplicació les restriccions especificades a l’art 34 de la Llei federal de protecció de dades.
 • Dret a rectificació Les persones afectades tenen dret a exigir, segons l'art. 16 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades, que les dades personals emmagatzemades sobre elles es corregeixin si són incorrectes o inexactes.
 • Dret a eliminació Les persones afectades tenen dret a exigir, sota les condicions de l'art. 17 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades, que les dades personals que s'hi relacionen s'eliminin immediatament. El dret de cancel·lació no tindrà lloc, entre altres supòsits, si es requereix el processament de dades personals per complir amb una obligació legal (per exemple, obligacions de dipòsit legal) o per reclamar, exercitar o defensar reclams legals. A més, s'apliquen les restriccions especificades a l’art 35 de la Llei federal de protecció de dades.
 • Dret a la delimitació del tractament Les persones afectades tenen dret a exigir la restricció del processament de les dades personals sota les condicions de l'art. 18 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades.
 • Dret a transferència de dades Les persones afectades tenen dret, sota les condicions de l'art. 20 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades, a exigir que les dades personals relacionats amb elles es proporcionin en un format estructurat, comú i llegible per màquina.
 • Dret d'objecció segons l'art. 21 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades:
  Les persones afectades tenen dret, en qualsevol moment, per raons que es derivin de la seva situació particular, al processament de les dades personals que els concerneixen i es realitza en virtut de l'art. 6, apartat 1, lletra e (realització d’una tasca d’interès públic) o l’art. 6, apartat 1, lletra f, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades, (interès legítim del responsable); a presentar una objecció; això també s'aplica als perfils basats en aquestes disposicions. En cas de produirse una oposició, deixarem de processar les vostres dades personals, si no podem demostrar motius fundats i legítims per al tractament que prevalguin els vostres interessos, drets i llibertats o en cas que el tractament serveixi de reconeixement, exercici o defensa de drets legals. Això no serà d’aplicació si proporcionem publicitat directa sota l’emparament de les disposicions mencionades més amunt. En cas d'objecció al tractament de dades personals amb fins de màrqueting directe, les dades personals en qüestió ja no es processaran per a aquests fins sense restriccions i independentment de qualsevol ponderació d'interessos contraposats. Pot dirigirnos les objeccions en virtut de l'art. 21 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades per escrit o per correu electrònic, bé sigui a nosaltres o al nostre responsable de protecció de dades, a les adreces de contacte indicades (vegeu "Qui és responsable del processament de dades i a les que pot acudir?").
 • Dret de revocació: Les persones interessades tenen dret a revocar qualsevol declaració de consentiment de protecció de dades atorgada en qualsevol moment amb efectes futurs.
 • Dret d'apel·lació a una autoritat supervisora: Les persones afectades tenen dret a presentar en les condicions de l'art. 77 del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades una queixa davant l'organisme regulador, en particular, l'Estat membre de residència, el seu lloc de treball o la ubicació de la suposada infracció, si creieu que el tractament de les vostres dades infringeix el Reglament europeu relatiu a la protecció de dades. El dret d'apel·lació s'entén sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o judicial. La nostra autoritat supervisora és la Delegació de protecció de dades de Hesse, situada a Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Altres dubtes: Per a més qüestions i dubtes sobre la protecció de dades, està a la seva disposició el nostre encarregat de la protecció de dades al correu electrònic protecciodedades@mewa.es.

Obligació de provisió de dades

Per posar a la seva disposició el nostre lloc web i permetreli utilitzar els serveis i les funcionalitats rellevants (com el formulari de contacte, les comandes en línia, etc.), ha de proporcionar les dades personals requerides per a aquesta finalitat. Sense aquestes dades no podrà accedir al contingut del nostre lloc web ni utilitzar els serveis i les funcionalitats corresponents.

Les seves dades s'utilitzen en la presa de decisions o els perfils automatitzats?

En principi, vostè té el dret de no sotmetre's a una decisió basada únicament en un processament automatitzat, inclòs el perfil, que tingui efectes legals sobre vostè o li perjudiqui de manera similar. En particular, aquestes decisions no s'han de basar regularment en categories específiques de dades personals en virtut de l'art. 9, apartat 1, del Reglament europeu relatiu a la protecció de dades. Ens agradaria assenyalar que no utilitzem cap procés de presa de decisions adequats en el marc del nostre lloc web i del processament de dades associat.

Pot canviar aquesta política de privacitat?

La contínua evolució d'Internet i del nostre lloc web pot provocar la modificació de la nostra declaració de protecció de dades. En el futur, ens reservem el dret de canviar aquesta política de privacitat específica del web de tant en tant, perquè compleixi amb els requisits legals actuals o per reflectir extensions o canvis en el nostre lloc web. En relació amb la visita que realitzi, és d’aplicació la versió actual d'aquesta política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol pàgina fent clic a l'enllaç "Política de privacitat".

A part d’això, com tractem les dades dels clients?

A més d'aquesta declaració de privacitat específica del lloc web, també fem esment de la nostra informació general sobre "Maneig de dades personals del client", que per una altra banda, regula el processament de les dades personals del client i també està disponible digitalment a través del següent enllaç: Faci clic aquí.