Ús de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Aquí podeu trobar més detalls.  

Indicacions sobre el tractament de dades del grup empresarial MEWA

Indicacions sobre el tractament de dades del grup empresarial MEWA

Amb les següents indicacions sobre el tractament de dades, desitgem informar-vos sobre el tractament de les vostres dades personals mitjançant el grup empresarial MEWA

1. Tractament de les vostres dades personals mitjançant el grup empresarial MEWA

El grup empresarial MEWA (a continuació, “MEWA”) és un grup empresarial amb filials ubicades a Alemanya i Europa.  Les empreses pertanyents al grup empresarial MEWA s’ocupen del desenvolupament, prestació i manteniment de sistemes tèxtils d’ús múltiple i porten a terme serveis en el sector tèxtil per a empreses del món industrial, comercial, artesà, professional i gastronòmic.

La societat MEWA anomenada al contracte és sempre la responsable del processament de dades personals.

Estem a la vostra disposició en tot moment per qualsevol dubte que us pugui sorgir sobre la qüestió de la protecció de dades. Dirigiu-vos a:

MEWA Servicio Textil, S.L.
Av. del Progrés, 19
Parc d’Activitats de Viladecans
08840 Viladecans (Barcelona)

protecciodedades@mewa.es


2. Tipus i procedència de dades processades per MEWA

Els clients de MEWA són empreses d'arreu d’Europa. Per aquest motiu, processem dades personals de persones físiques exclusivament en els casos que és necessari per a complir les nostres obligacions contractuals i legals procedents de la relació comercial amb els nostres clients empresarials. El processament de dades fa referència, per exemple, a la compilació, emmagatzematge, eliminació o transmissió d’aquestes dades.

El tipus de dades que tractem són, per exemple:

 • Adreça comercial i de contacte com són el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic, la funció i el departament de la persona de contacte dels nostres clients i proveïdors, etc.
 • Noms i talles dels empleats dels nostres clients que necessitem per equipar-los amb el vestuari professional.
 • Dades que necessitem per tal de tramitar la factura, com són el compte bancari, el número d’identificació fiscal, etc., sempre que es tracti de les dades d’una persona física.

Les dades personals que processem les rebem regularment en el context i durant una relació comercial amb els nostres clients. En part, també rebem dades personals mitjançant les empreses relacionades amb el grup empresarial MEWA, per exemple, en el context del tractament de grans clients a través de diverses ubicacions.

També processem parcialment aquestes dades personals que hem obtingut per altres mitjans d’acord amb les lleis de protecció de dades vigents corresponents:

 • a partir de fonts públiques accessibles, per exemple, registres mercantils i empresarials, fires, exposicions, fonts d’internet, diaris, directoris d’empreses, etc.
 • de tercers que no estan relacionats amb el grup empresarial MEWA, per exemple, clients que ens han encarregat la provisió de vestuari professional per als seus empleats, associacions econòmiques i comercials, agències de crèdit, assegurances, etc.

3. Finalitats del tractament mitjançant MEWA i bases legals

Ens encarreguem de processar dades personals en tot cas per a finalitats permeses i conforme a les normatives legals corresponents vigents.

3.1 Tractem dades en compliment de les nostres obligacions contractuals

Ens encarreguem de processar les dades personals en compliment de les nostres obligacions contractuals enfront dels nostres clients o per dur a terme les conegudes mesures precontractuals que succeeixen en peticions concretes.

En aquests casos, la finalitat del processament de dades es determina a partir del contracte que hem tancat amb els nostres clients i els serveis que hem d’oferir. Això també inclou, per exemple, el processament de dades personals per l’enviament de catàlegs, informació sobre els nostres serveis o l’elaboració d’ofertes concretes.

3.2 Processem dades per protegir els interessos legítims (tot tenint en compte els vostres interessos)

També ens encarreguem de processar dades personals sempre que això sigui necessari per protegir els interessos legítims de MEWA, de les societats de MEWA o dels nostres clients (així com de tercers, eventualment). En particular, són, per exemple:

 • entrega de draps de neteja i equipament amb vestimenta professional i de protecció;
 • atenció als clients i gestió de reclamacions;
 • mesures per millorar el nostre servei i enfortiment de la nostra relació amb els clients, per exemple, enquestes als clients;
 • col·laboració amb agències de crèdit amb finalitats de control de solvència;
 • publicitat directa, sempre no hàgiu presentat oposició al tractament de dades personals per aquestes finalitats;
 • control d’espais accés públic en les nostres oficines mitjançant dispositius òptics/electrònics (vigilància per vídeo);
 • intercanvi de dades personals en el si dels grups empresarials MEWA per finalitats administratives internes.

3.3 Processem les vostres dades amb el vostre consentiment

Tractem les vostres dades personals en cada cas particular; també quan ens heu comunicat el processament corresponent. Podreu revocar en tot moment el consentiment que ens hàgiu atorgat. Tingueu en compte, tanmateix, que fins que no es produeixi una revocació, el processament de dades efectuat es manté aplicat.

3.4 Tractem dades en compliment de les obligacions legals

Hem de processar determinades dades per complir les obligacions legals. Una d’aquestes obligacions pot resultar de determinades disposicions del dret comercial, industrial, fiscal o social, així com de normatives legals europees, per exemple, amb relació a normatives per evitar el finançament del terrorisme. En particular, també poden resultar obligacions de conservació, d’emmagatzematge, notificació i recaptació per a MEWA que, generalment, serveixen com a objectius de control de les autoritats pertinents.

3.5 Informació sobre modificacions dels propòsits

En cas que hàgim de processar les seves dades personals en alguna ocasió per una altra finalitat a la feta constar inicialment, us informarem (en la mesura que la llei ho permeti) sobre aquest nou propòsit.

4. Receptor de les seves dades

Les dades personals es faran accessibles a altres societats del grup empresarial MEWA exclusivament sempre que sigui necessari protegir els nostres drets i obligacions legals i contractuals. Aquest pot ser el cas, per exemple, de la coordinació dels nostres serveis contractuals enfront dels nostres clients. Els casos típics són la col·laboració entre l’equip comercial de MEWA i la societat a qui es presta atenció o l’atenció a grans clients mitjançant diverses societats de MEWA.

Per tal de complir determinades obligacions contractuals, treballem conjuntament amb altres serveis externs. Aquest és el cas, per exemple, de quan utilitzem teixits segons les vostres peticions, de quan enviem publicitat o efectuem enquestes als clients. En cas que impliquem proveïdors de serveis externs, això sempre es durà a terme dins d’uns límits i tot considerant les normatives de privacitat vigents corresponents.

A altres receptors no pertanyents a MEWA, transmetem dades personals només quan n’estem obligats per llei. En tots els altres casos, només transmetem les vostres dades a tercers quan ens n’heu atorgat el consentiment corresponent.

5. Comunicació a tercers països o a organitzacions internacionals

No transferim les vostres dades a països receptors que no compleixin el nivell de protecció de dades adequat (països tercers).

6. Terminis d’emmagatzematge i de conservació

Processem dades personals només durant el període que requereix el compliment de les nostres obligacions contractuals. En principi, tan bon punt les dades en qüestió ja no són necessàries, s'eliminen.

Per l’acompliment de determinades normatives legals, en determinats casos hem de seguir guardant dades particulars, fins i tot, un cop ha finalitzat la relació contractual. És el cas, per exemple, de les obligacions de documentació, de càrrega de prova i de conservació. En aquests casos, estem obligats per llei a guardar i conservar les dades durant el termini de temps estipulat en aquestes normatives. D’aquesta manera, a Alemanya, segons el dret vigent a la nostra central del consorci, generalment els terminis d’emmagatzematge i conservació rellevants són de tres a deu anys o, en casos excepcionals, com és el cas dels conflictes legals, de fins a trenta anys.

7. Obligació de provisió de dades

Per tal de poder oferir els nostres serveis als clients, hem de processar determinades dades personals o, millor dit, estem obligats per llei a processar-les. Les dades corresponents les compilem amb vosaltres en finalitzar el contracte (per exemple, adreça, dades de contacte comercials i funció), o bé, vosaltres ens les poseu a disposició (per exemple, suport de dades).

Sense disposar d'aquestes dades, no podem firmar cap contracte amb els nostres clients.

8. Capacitat de decisió i elaboració de perfils automatitzades

En decisions que poden tenir un efecte legal per a vosaltres o que us puguin perjudicar, no utilitzem cap procés de capacitat de decisió automatitzat.

No té lloc cap elaboració de perfils en el sentit de l’Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

9. Els vostres drets sobre la protecció de dades

En el marc del tractament de dades personals mitjançant les societats de MEWA, les persones afectades tenen els següents drets segons el Reglament de base de la protecció de dades europeu (si és necessari, a les fronteres previstes legalment dels estats membres):

 • Dret a informació
 • Dret a rectificació
 • Dret a eliminació
 • Dret a la delimitació del tractament
 • Dret a transferència de dades
 • Dret a revocació

Addicionalment, també teniu el dret a revocar en tot moment un consentiment atorgat al tractament de les vostres dades personals amb efecte futur. Aquest tipus de revocació no és vàlid per al passat, és a dir, no té efecte sobre el tractament de dades dut a terme anterior al moment de la revocació.

Si en algun moment teniu la concepció que el tractament de dades personals a través de MEWA no està en equilibri amb les normatives legals de protecció de dades o no heu quedat satisfets amb la informació que us hem transmès, teniu a la vostra disposició, segons l’Art. 77 del Reglament de base de la protecció de dades europeu, el dret de presentar queixa a l’autoritat reguladora pertinent a la societat de MEWA corresponent.

Informació sobre el vostre dret d’oposició

1. Dret d’oposició en un cas en concret

Per motius que resulten de la vostra situació especial, en qualsevol moment teniu el dret d’oposar-vos a determinats tipus de processament de les vostres dades. Aquest dret també és vigent per al processament de dades d’interès públic, així com per al tractament de dades per protegir els interessos legítims. Aquest dret també és legítim amb relació a l’elaboració de perfils, sempre que doni suport a aquestes dues disposicions. En cas de revocació, deixarem de processar les vostres dades personals. Tanmateix, això no és vàlid si podem demostrar motius fundats i legítims per al tractament que prevalguin els vostres interessos, drets i llibertats o en cas que el tractament serveixi de reconeixement, exercici o defensa de drets legals.

2. Revocació del tractament per finalitats de publicitat directa

En casos particulars, processem les vostres dades personals per finalitats de publicitat directa. Aquest és el cas, per exemple, de quan us enviem informació sobre ofertes especials o promocions de descompte. Teniu el dret de revocar el tractament de les vostres dades personals amb aquestes finalitats. Aquest dret també és vigent en l’elaboració de perfils, sempre que estigui amb relació a aquest tipus de publicitat directa. En cas de revocació, deixarem de processar les vostres dades personals per aquest tipus de finalitats.

Podeu adreçar-vos a nosaltres en tot moment per fer-nos arribar la vostra revocació de manera no formal. És suficient si ens envieu un correu electrònic a: protecciodedades@mewa.es