Recerques freqüents

  • Els draps de neteja de Mewa
  • Estoretes absorbents d'olis
  • Rentadora de peces

Avís de protecció de dades

1 Com tractem les dades personals?

Donem gran importància a la protecció i la seguretat de les dades personals. Recollirem, tractarem i farem ús de les seves dades personals proporcionades en aquest lloc web sempre tenint en compte les disposicions vigents sobre protecció de dades. En particular, estem subjectes a les disposicions del Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea en la mesura que tractem dades personals.

Ens agradaria enfortir la confiança dels usuaris en la nostra oferta i per aquesta raó divulgar l’abast del tractament de les dades personals i informar-vos en detall sobre el tractament de les dades i sobre els seus drets d'acord amb els arts. 12, 13, 14 i 21 del RGPD. En aquest avís de protecció de dades específic del lloc web, trobareu quines dades personals es recullen durant l'ús del lloc web i com fem servir aquestes dades i informació.

2 Qui és responsable del tractament de les dades i amb qui podeu posar-vos en contacte?

El responsable del tractament de dades d'acord amb el RGPD i altres normes de protecció de dades és:

MEWA Servicio Textil, S.L.U. Av. del Progrés, 19 Parc D’Activitats de Viladecans 08840 Viladecans (Barcelona)

Central telefònica: +34 93 470 57 57 Correu electrònic: info@mewa.es

Podeu contactar amb el responsable de protecció de dades de la nostra empresa a:

MEWA Servicio Textil, S.L.U. Responsable de protecció de dades Av. del Progrés, 19 Parc D’Activitats de Viladecans 08840 Viladecans (Barcelona)

Correu electrònic: protecciondedatos@mewa.es

3 Què són les dades personals?

Les dades personals són dades i informació que es relacionen amb una persona física identificada o identificable.

4 Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? Sobre quina base jurídica s'efectua?

Tractem les dades personals per als fins específics que es descriuen a continuació per a la seva informació detallada. En quina mesura i de quina manera es tracten les dades en realitat depèn en particular de quins serveis, funcionalitats i característiques del nostre web utilitzarà concretament. En particular, tractem dades perquè...

• Es pugui accedir al nostre web i visitar-lo i que puguem protegir el nostre lloc web i altres sistemes de riscos de seguretat; • Pogueu posar-vos en contacte amb nosaltres (formulari de contacte / consultes per correu electrònic); • Puguem optimitzar el contingut del nostre lloc web i sigui més fàcil d'usar en funció de la demanda (incloent-hi la visualització d’anuncis que es corresponguin amb els seus interessos aquí i en altres webs).

El tractament posterior de les dades personals, com s'especifica en aquest avís de protecció de dades personals, només s’efectuarà en els casos en què un càrrec legislatiu ens autoritzi o ens obligui expressament, o bé si accepteu explícitament aquest tractament de dades. L'informarem sobre qualsevol canvi de finalitat, tenint en compte els requisits legals.

(1) Accés i visites al nostre web Podeu visitar el nostre lloc web només amb fins informatius, sense més comunicació de dades personals. En aquest cas, només les dades d'accés tècnic transmeses pel seu navegador es guardaran automàticament a través de la seva visita al nostre web, és a dir, el nom del seu proveïdor de serveis d'internet, el web des del qual ens visita, la data i hora de la seva visita i les dades del sistema de navegació / operatiu utilitzat. El servidor web també emmagatzema necessàriament la vostra adreça IP, que sota certes circumstàncies pot permetre que se us assigni a la vostra persona. A més, utilitzem cookies per oferir un ús optimitzat del nostre lloc web purament informatiu i dissenyat segons calgui (per als detalls rellevants i les seves respectives opcions de disseny, vegeu més endavant la secció "Ús de cookies i característiques associades / tecnologies"). No es porta a terme cap combinació de dades d'accés amb d'altres fonts de dades, ni cap avaluació de les dades per a fins de màrqueting.

L'emmagatzematge de les dades d'accés abans esmentades es duu a terme en el context dels anomenats arxius de registre del servidor al nostre servidor web i és necessari per a proporcionar un lloc web que funcioni per garantir la seguretat del sistema, per raons tècniques. A més dels fins anteriors, utilitzem dades d'accés exclusivament per al disseny basat en les necessitats i l'optimització del nostre lloc web des d’una perspectiva estrictament estadística i sense inferència per a la vostra persona.

En la mesura que visiteu el nostre web per obtenir informació sobre la nostra gamma de productes i altres serveis o per fer-ne ús, l'emmagatzematge temporal de les dades d'accés i els arxius de registre es basa en l'art. 6, apartat 1, lletra b), del RGPD (base jurídica), en particular pel que fa a l'aplicació de mesures precontractuals. A més, l’art. 6, apartat 1, lletra f, del RGPD serveix de base jurídica per a l'emmagatzematge temporal de dades d'accés i arxius de registre. El nostre interès legítim és proporcionar-vos un lloc web tècnicament funcional i fàcil d'usar i garantir la seguretat dels nostres sistemes.

Les dades d'accés obtingudes a través de l'ús del nostre lloc web es conserven únicament durant el període en què siguin necessàries per aconseguir els fins esmentats. La vostra adreça IP s'emmagatzemarà al nostre servidor web durant un màxim de 35 dies.

(2) Formulari de contacte / sol·licituds Recollirem y emmagatzemarem les dades personals si les faciliteu en el formulari de contacte del nostre lloc web i ens les envieu o si us poseu en contacte d'una altra manera (per exemple, per correu electrònic). Vós decidiu lliurement si ens envieu informació per aquesta via i quina informació ens feu arribar. Si us comuniqueu amb nosaltres per correu electrònic, guardarem les dades que ens faciliteu. Quan feu ús del formulari de contacte del nostre lloc web, recollim les dades que introduïu a la pantalla d'entrada (incloent-hi el nom, els cognoms, l'adreça, el vostre missatge). Les dades marcades amb un asterisc (*) són informació obligatòria que ens cal per respondre adequadament a la vostra sol·licitud. La informació voluntària addicional ens permet assignar i processar millor la vostra sol·licitud. Quan feu ús del formulari de contacte al nostre lloc web, les següents dades d'accés tècniques també s'emmagatzemaran en el moment de l'enviament: Data i hora d'enviament de la vostra sol·licitud i la vostra adreça IP.

Si us poseu en contacte amb nosaltres a propòsit d'una relació contractual existent o us poseu en contacte amb nosaltres prèviament per obtenir informació sobre la nostra gamma de productes o altres serveis, les dades i la informació ens faciliteu per processar i respondre a la vostra sol·licitud de contacte serà processada d’acord amb l'art. 6, apartat 1, lletra b), del RGPD (base jurídica). L'emmagatzematge de les dades d'accés tècniques registrades durant el procés d'enviament té lloc a efectes de provisió tècnica de les opcions de contacte, així com per garantir la seguretat del sistema en virtut de l'art. 6, apartat 1, lletra b), del RGPD (base jurídica) i serveix per salvaguardar els interessos legítims.

Emmagatzemem les dades personals recollides en relació amb la vostra presa de contacte per a aquest propòsit i durant el tractament de la vostra sol·licitud. Les dades tècniques d'accés emmagatzemades en aquest context es conseven només durant el període per al qual són necessàries per raons tècniques, en concret per a garantir les possibilitats de contacte que es facilitin per raons funcionals i per garantir la seguretat del sistema. La vostra adreça IP s'emmagatzemarà al nostre servidor web durant un màxim de 35 dies.

(3) Ús de cookies i funcions/tecnologies relacionades Perquè la visita al nostre lloc web sigui atractiva i per permetre l'ús de certes funcions, utilitzem les anomenades cookies en algunes àrees. Les conegudes cookies són arxius que es conserven en el vostre disc dur o en la memòria cau del vostre navegador d'Internet. A més, amb "cookies" també ens referim als Web beacons i altres tecnologies d'emmagatzematge similars per rastrejar l'activitat de l'usuari. Els Web beacons són majoritàriament elements gràfics/d'imatge transparents, normalment no més grans d’1 x 1 píxels, que s'incorporen al lloc web i que es poden usar per detectar cookies en els vostres dispositius.

Nosaltres utilitzem cookies per emmagatzemar informació rellevant sobre cada sessió de consulta al lloc web. Aquestes cookies expiren al finalitzar cada sessió i no s'emmagatzemaran de forma permanent. Altres cookies romanen en el seu ordinador més enllà de la respectiva sessió / sessió del navegador i ens permeten reconèixer el vostre ordinador en la propera visita (les anomenades cookies persistents / permanents). Les cookies persistents s'eliminen automàticament després d'un període específic, que pot variar segons el tipus de cookie.

En particular, les cookies es poden dividir en les següents categories/tipus de cookies:

• Cookies necessàries Cookies per a l'execució necessària de funcionalitats específiques del lloc web • Cookies funcionals Cookies que serveixen per facilitar serveis i funcionalitats del lloc web o per augmentar la usabilitat del lloc web • Cookies d’anàlisi/seguiment Cookies per realitzar anàlisis de dades d'ubicació, interessos dels visitants i similars per obtenir informació sobre els visitants del nostre lloc web i el contingut sol·licitat

Per descomptat, podeu visitar el nostre lloc web sense fer ús de les cookies. Podeu desactivar l'ús de les cookies al vostre ordinador canviant la configuració del navegador per a les cookies. El procediment per desactivar les cookies es pot obtenir normalment a través de l'opció "Ajuda" del vostre navegador d'internet. No obstant això, tingueu en compte que aquestes configuracions poden afectar la disponibilitat total i la funcionalitat del nostre lloc web. Per a més informació sobre la configuració i desactivació de les cookies, consulteu les explicacions individuals detallades a continuació sobre les cookies específiques utilitzades durant la visita al nostre lloc web i les funcions/tecnologies associades.

Al nostre lloc web fem servir el gestor de consentiment del proveïdor Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín (”Piwik PRO”). Aquest és un connector que es pot utilitzar per obtenir el consentiment per a l'ús de cookies o tecnologies semblants. Piwik PRO no recull cap dada personal. Podeu utilitzar el gestor de consentiment de Piwik PRO per canviar la configuració escollida en qualsevol moment i revocar el vostre consentiment per a l'ús de cookies i tecnologies no essencials en qualsevol moment. El gestor de consentiment de Piwik PRO s'obre a través del següent enllaç:

Canviar la configuració de les cookies/revocar el consentiment

Algunes de les cookies que utilitzem en el nostre web provenen de tercers que ens ajuden a analitzar l'efecte del nostre contingut i els interessos dels nostres visitants, per mesurar la potència i el rendiment de la nostra pàgina web, mesurar la publicitat i altres continguts en els nostre lloc web o en altres webs, o comunicar-se amb vós. En el nostre lloc web, fem ús de cookies d'origen (només visibles des del domini que visiteu) i cookies de tercers (visibles en tots els dominis i establertes periòdicament per tercers). En detall:

Cookies necessàries:

Nom Validesa Descripció/explicació
ppms_privacy_ 365 dies La cookie permet obtenir i emmagatzemar el consentiment del visitant del lloc web per utilitzar cookies o tecnologies similars. L'estableix Piwik PRO.
ppms_webstorage Els objectes individuals s'eliminen quan caduquen les cookies que hi ha darrere. Un visitant del lloc web pot suprimir aquesta informació manualment. A més de les cookies, les dades també s'emmagatzemen localment al navegador del visitant per evitar la pèrdua de dades a causa dels mecanismes del navegador. Aquesta tecnologia emmagatzema informació sobre les cookies que s'estableixen.
ppms_data_store S'elimina immediatament tan bon punt les dades del formulari s'han reenviat al servidor. A més de les cookies, les dades també s'emmagatzemen localment al navegador del visitant per evitar la pèrdua de dades. Aquesta tecnologia emmagatzema informació que els visitants del lloc web han introduït als formularis per evitar la pèrdua de dades durant les redireccions.
viewport 1 any Guarda l'execució del disseny de la pàgina o la mida de la pàgina actual. Valors d'exemple: lg, xxs, xxl
_stg_debug / stg_debug 14 dies Determina si s'ha de mostrar el depurador de Piwik PRO Tag Manager. Una cookie s'elimina després de tancar el depurador. Piwik PRO estableix la cookie.

Cookies d’anàlisi/seguiment:

Nom Validesa Descripció/explicació
_pk_ses 30 minuts Indica una sessió activa del visitant. Si la cookie no hi és, la sessió ha finalitzat fa més de 30 minuts i es compta en una cookie pk_id. Piwik PRO estableix la cookie.
_pk_id 13 mesos S'utilitza per reconèixer els visitants i registrar les seves diferents característiques. Piwik PRO estableix la cookie.
stg_last_interaction 365 dies Determina si la sessió de l'últim visitant encara està en curs o si s'ha iniciat una sessió nova. Piwik PRO estableix la cookie.
stg_returning_visitor 365 dies Determina si un visitant ja ha visitat el nostre lloc web. Piwik PRO estableix la cookie.
stg_externalReferrer Sessió Emmagatzema l'URL d'un lloc web que ha redirigit el visitant al nostre lloc web. Piwik PRO estableix la cookie.
app_id 365 dies Aquesta cookie s'utilitza per passar un identificador de lloc o aplicació entre mòduls Piwik PRO: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.
csrftoken 8 hores Aquesta cookie només està configurada per als usuaris de Piwik PRO. Emmagatzema un token CSRF per protegir els formularis Piwik PRO. Piwik PRO estableix la cookie.
sessionid 8 hores Aquesta cookie només està configurada per als usuaris de Piwik PRO. Emmagatzema l'ID de sessió de l'usuari connectat actualment. Piwik PRO estableix la cookie.

L'emmagatzematge de la informació al vostre dispositiu final (per exemple, un ordinador, un telèfon intel·ligent) i, si cal, l'accés a la informació emmagatzemada al vostre dispositiu final es basa en el reglament nacional d'aplicació de l'article 5, apartat 3, frase 2, de la Directiva sobre la privadesa i les comunicacions electròniques, en la mesura que el tractament de la informació és necessari per permetre-us utilitzar el nostre lloc web tal com ho sol·liciteu expressament. Qualsevol emmagatzematge addicional d'informació al vostre dispositiu es basa en el vostre consentiment d'acord amb la normativa nacional d'aplicació de l'article 5, apartat 3, frase 1, de la Directiva sobre la privadesa i les comunicacions electròniques. El tractament de dades descrit en aquest avís de protecció de dades i els seus fonaments jurídics s'apliquen únicament al tractament posterior de dades personals en la mesura en què les dades s'han obtingut mitjançant l'emmagatzematge o l'accés a la informació al vostre dispositiu final.

El tractament posterior de les dades personals obtingudes a través de les cookies es realitza per a les cookies necessàries sobre la base de l'article 6, apartat 1, lletra b), del RGPD (base jurídica) per a la prestació de l'oferta d'informació i l'article 6, apartat 1, lletra c), del RGPD (base jurídica) per complir amb les nostres obligacions legals, en particular per oferir-vos una opció senzilla i documentada per concedir o no el vostre consentiment per a les cookies. Per a la resta de cookies, el tractament de dades es basa en el vostre consentiment d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), del RGPD (base jurídica). A més, l'article 6, apartat 1, lletra f), del RGPD, es considera com a base jurídica, és a dir, la protecció dels nostres interessos legítims. Els nostres interessos legítims segons l'article 6, apartat 1, lletra f), del RGPD, consisteixen, en concret, en poder oferir-vos un lloc web tècnicament optimitzat, fàcil d'utilitzar i basat en les necessitats i en garantir la seguretat dels nostres sistemes.

(4) Piwik PRO Fem servir el servei de Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín (”Piwik PRO”) per a l'anàlisi i el seguiment web.

L'anàlisi o el seguiment de conversions es realitza a partir del vostre consentiment a través del gestor de consentiment de cookies de Piwik PRO (art. 6, apartat 1, lletra a), del RGPD com a base jurídica). Les cookies recullen informació sobre com utilitzeu aquest lloc web que ens permetrà millorar encara més el nostre lloc web i els nostres serveis. Això també inclou dades personals, inclosa la vostra adreça IP, identificador d'usuari i dispositiu, i accés al nostre lloc web. La vostra adreça IP només es desarà escurçada de manera que ja no us la podem assignar personalment.

Les dades s'emmagatzemen en forma bruta als servidors al núvol de Microsoft Ireland Operations Limited dins de la UE durant un període de 25 mesos i després s'eliminen.

Utilitzem Piwik PRO Tag Manager per integrar i gestionar alguns dels serveis de tercers anomenats a la llista de cookies al nostre lloc web. Piwik PRO Tag Manager permet la gestió d'etiquetes. La configuració del consentiment de les cookies també es té en compte pel que fa a les eines integrades a través del Tag Manager.

Podeu trobar més informació sobre Piwik PRO aquí: https://piwikpro.de/datenschutz/

(5) Google Ads Conversion Tracking Col·loquem anuncis dels serveis de la nostra empresa mitjançant el servei ”Google Ads”. En aquest context, utilitzem la funció ”Website Conversion Tracking” del servei ”Google Ads”. L'ofereix Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EUA). L'òrgan de tractament dels usuaris de la UE/EEE i Suïssa és Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublín, D04 E5W5, Irlanda (”Google”). Google utilitza cookies amb aquesta finalitat si heu donat el vostre consentiment.

Aquesta permet el registre si realitza una anomenada ”conversió” en un període de fins a 90 dies després d'interactuar amb un anunci de Google Mewa al nostre lloc web. Una conversió pot ser, per exemple, que us poseu en contacte amb nosaltres al nostre lloc web o demaneu material informatiu. Aquesta función només ens indica quins dels nostres anuncis generen conversions. Ens permet optimitzar els nostres futurs anuncis de Google. En aquest context, no rebem cap informació que us identifiqui com a usuari. Utilitzem les funcions bàsiques del seguiment de conversions del lloc web i hem fet una configuració que respecta la protecció de dades, per exemple, hem desactivat enllaços a informació d'altres eines de Google i opcions de remàrqueting. No obstant això, la informació recollida per les cookies de Google sobre les vostres conversions al nostre lloc web i la vostra adreça IP podria ser processada posteriorment per Google, si cal, afegida a i enllaçada amb altres dades, i transferida a un servidor de Google als EUA i emmagatzemada allí. Podeu trobar informació sobre la conservació i la supressió de dades per part de Google aquí: https://business.safety.google/adsretention/.

Podeu trobar més informació sobre l'avís de protecció de dades de Google: https://policies.google.com/privacy i https://policies.google.com/technologies/ads.

(6) Enllaços a xarxes socials [SoMe, per les seves sigles en anglès] El nostre lloc web conté enllaços a serveis de xarxes socials (SoMe) com ara Facebook, X (abans Twitter), Instagram, YouTube, Xing i LinkedIn. Després de fer clic als enllaços respectius o als gràfics integrats a les xarxes socials, sereu redirigits a la pàgina del proveïdor respectiu. Recordeu que no tractem les seves dades en aquest context i no som responsables dels continguts dels llocs web amb els quals ens enllacem. En cas que segueixi un enllaç als serveis de xarxes socials, consulti les respectives polítiques d'ús de dades i avisos de protección de dades d'aquests proveïdors.

5 Com protegim les vostres dades?

Prenem precaucions per garantir la seguretat de la vostra informació personal i protegir el nostre lloc web i altres sistemes a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades. Les vostres dades estan protegides contra pèrdua, destrucció, falsificació, manipulació i modificació per part de persones no autoritzades i contra l'accés no autoritzat i la divulgació o difusió no autoritzades. A més, qualsevol informació que proporcioneu a través del nostre lloc web serà encriptada i transmesa mitjançant SSL a través d'internet.

6 Qui rep les vostres dades i les envia a un tercer país o a una organització internacional?

En principi, només coneixeran les vostres dades personals els nostres empleats que formin part de l'assessorament tècnic, comercial o editorial. A aquests efectes, les dades poden ser enviades als empleats d'altres empreses del grup Mewa, en la mesura necessària per a l'atenció adequada (per exemple, per respondre a la vostra sol·licitud). Si per exemple us atenen com a client una altra filial, s’enviarà una sol·licitud a través del nostre formulari de contacte també a aquesta filial per al seu tractament i resposta.

A més, utilitzem proveïdors de serveis externs com a part del tractament de dades descrit anteriorment o, si cal, els encarreguem amb els serveis corresponents. Si els proveïdors de serveis reben les vostres dades personals com a processadors d’ordres, estan estrictament obligats per les nostres instruccions a gestionar-les. A continuació, enumerem les categories de destinataris externs en detall:

• Proveïdors de serveis informàtics, per a l'administració i l’allotjament del nostre lloc web o serveis i funcionalitats individuals, així com per a l'anàlisi o el mesurament del lloc web • El proveïdor de serveis logístics us enviarà qualsevol comanda de productes o fullets d'informació, • En referència a la liquidació de pagaments, els proveïdors de serveis de pagament i els bancs, • les agències de cobrament i els assessors legals faran valer les nostres reclamacions.

Si heu consentit l'ús de cookies de Google, les vostres dades personals poden ser transferides als EUA. Les empreses de Google als EUA estan certificadas d'acord amb el Marc de protecció de dades de la UE-EUA, l'extensió del Regne Unit i el Marc de protecció de dades de Suïssa i dels Estats Units, en el quals es basen les transferències de dades. En la mesura en què no existeixin o siguin aplicables decisions d'adequació per a les transferències de dades dels EUA basades en els marcs esmentats anteriorment, la transferència de dades corresponent es basa en clàusules contractuals estàndard emeses per la Comissió Europea i celebrades amb el proveïdor de serveis. En cas contrari, no transferirem les vostres dades personals a països fora de la UE o de l'EEE o a organitzacions internacionals d'acord amb l'art. 4, apartat 26 del RGPD.

7 Quins drets us assisteixen en la vostra qualitat de persona interessada?

Com a persona afectada teniu, d'acord amb els requisits legals, els següents drets que podeu fer valer en qualsevol moment per escrit o electrònicament, dirigint un escrit a nosaltres o al nostre responsable de protecció de dades a les adreces de contacte especificades (vegeu "Qui és responsable del tractament de les dades i amb qui podeu posar-vos en contacte?"):

a. Dret d’informació: En el context de l'art. 15 del RGPD, les persones afectades tenen dret en tot moment a exigir confirmació sobre si s'estan processant les dades personals relacionades amb elles; si aquest és el cas, en virtut de l'art. 15 del RGPD, la persona també té dret a ser informada sobre les dades personals, així com un altre tipus d'informació (incloent objectius de tractament, categories de dades, categories de destinataris, període d'emmagatzematge previst, els seus drets, la font de les seves dades) i una còpia de les dades respectives.

b. Dret de rectificació: Les persones afectades tenen dret a exigir, segons l'art. 16 del RGPD, que les dades personals emmagatzemades sobre elles es corregeixin si són incorrectes o inexactes.

c. Dret de supressió: Les persones afectades tenen dret a exigir, d’acord amb les condicions de l'art. 17 del RGPD, que les dades personals que s'hi relacionen se suprimeixin immediatament. El dret de supressió no s’aplicarà, entre d’altres supòsits, si es requereix el processament de dades personals per complir amb una obligació legal (per exemple, obligacions legals de conservació) o per reclamar, exercir o defensar reclamacions legals.

d. Dret a la delimitació del tractament: Les persones afectades tenen dret a exigir la delimitació del tractament de les dades personals d’acord amb el que estableix l'art. 18 del RGPD.

e. Dret a la portabilitat: Les persones afectades tenen dret, d’acord amb el que estableix l'art. 20 del RGPD, a exigir que les dades personals relacionades amb elles es proporcionin en un format estructurat, comú i llegible per màquina.

f. Dret d'oposició segons l'article 21 del RGPD: Les persones afectades tenen dret, en qualsevol moment, per raons que es derivin de la seva situació particular, al tractament de les dades personals que els concerneixen i es realitza en virtut de l'art. 6, apartat 1, lletra e) (realització d’una tasca d’interès públic) o l’art. 6, apartat 1, lletra f), del RGPD, (interès legítim del responsable); a presentar una oposició; això també s'aplica als perfils basats en aquestes disposicions. En cas de produir-se una oposició, deixarem de processar les vostres dades personals, si no podem demostrar motius fundats i legítims per al tractament que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats o en cas que el tractament serveixi de garantia, exercici o defensa de drets legals. Això no serà d’aplicació si proporcionem publicitat directa sota l’empara de les disposicions mencionades més amunt. En cas d'oposició al tractament de dades personals amb fins de màrqueting directe, les dades personals en qüestió ja no es processaran per a aquests fins sense restriccions i independentment de qualsevol ponderació d'interessos contraposats. Podeu dirigir-nos les oposiciones en virtut de l'art. 21 del RGPD per escrit o per correu electrònic, bé sigui a nosaltres o al nostre responsable de protecció de dades, a les adreces de contacte indicades (vegeu "Qui és responsable del tractament de les dades i amb qui podeu posar-vos en contacte?").

g. Dret d'oposició: D'acord amb l'article 7, apartat 3 del RGPD, els interessats tenen dret a revocar qualsevol declaració de consentiment donada en virtut de la llei de protecció de dades en qualsevol moment amb efecte per al futur.

h. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control: Les persones afectades tenen dret a presentar, d'acord amb el que estableix l'art. 77 del RGPD, en particular a l'estat membre en el qual té la residència habitual, el lloc de treball o el lloc on s’ha produït la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que l’afecten infringeix aquest Reglament. El dret a presentar una reclamación s'entén sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial. L’autoritat de supervisió responsable de nosaltres és:

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid

Altres dubtes: Per a més qüestions i dubtes sobre la protecció de dades, el nostre encarregat de la protecció de dades és a la vostra disposició al correu electrònic protecciondedatos@mewa.es.

8 Hi ha una obligació de facilitar les dades?

Per posar a la vostra disposició el nostre lloc web i permetre-us utilitzar els serveis i les funcionalitats rellevants (com el formulari de contacte, les comandes en línia, etc.), heu de facilitar les dades personals obligatòries per a aquesta finalitat. Sense aquestes dades no podreu accedir al contingut del nostre lloc web ni utilitzar els serveis i les funcionalitats corresponents.

9 Les vostres dades s'utilitzaran com a part de la presa de decisions/creació de perfils automatitzada?

En principi, teniu el dret de no sotmetre-us a una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa la creació de perfils, que tingui efectes legals sobre vós o us perjudiqui de manera similar. En particular, aquestes decisions no s'han de basar regularment en categories específiques de dades personals en virtut de l'art. 9, apartat 1 del RGPD. Ens agradaria assenyalar que no utilitzem cap procés de presa de decisions amb le motiu del nostre lloc web i del tractament de dades associat.

10 Pot canviar aquest avís de protecció de dades?

La contínua evolució d'internet i del nostre lloc web pot motivar la modificació del nostre avís de protecció de dades. En el futur, ens reservem el dret de canviar aquest avís de protecció de dades específic del web de tant en tant, perquè compleixi amb els requisits legals actuals o per reflectir extensions o canvis en el nostre lloc web. En relació amb la visita que realitzeu, és d’aplicació la versió actual d'aquest avís, al qual podeu accedir en qualsevol pàgina fent clic a l'enllaç "Política de privacitat".

11 Com tractem les dades personals dels clients?

A més d'aquest avís de protecció de dades específic del lloc web, també ens referim a la nostra informació general sobre el tractament de "dades personals i enquestes", que també regula el tractament de les dades personals dels clients i també es pot accedir digitalment a través del següent enllaç: Feu clic aquí.

Versió: Setembre de 2023