Recerques freqüents

  • Els draps de neteja de Mewa
  • Estoretes absorbents d'olis
  • Rentadora de peces
Anar a la vista general

Climate Partner confirma que els draps Mewatex redueixen l’impacte mediambiental

27 de gener del 2022
Draps de neteja
Lavado higinico de paos de limpieza

Un informe de Climate Partner, entitat especialitzada en acció climàtica, ha realitzat un estudi comparatiu i ha conclòs que els draps de neteja reutilitzables de Mewa produeixen un impacte mediambiental menor que les baietes d’un sol ús. La principal diferència es troba en el consum d’aigua i d’energia, així com en les respectives emissions de CO2.

Les solucions de neteja són un element clau per a la cura del medi ambient

Climate Partner ofereix a les empreses solucions d’acció climàtica: analitza des de la petjada de carboni i les estratègies d’acció climàtica fins els productes climàticament neutres, amb el suport de projectes internacionals de compensació d’emissions. Aquesta entitat ha sigut la responsable d’auditar les emissions de CO2 que es generen quan es fabrica un drap reutilitzable Mewatex i una baieta de cel·lulosa d’un sol ús.

A continuació, es mostra una part fonamental de la petjada ecològica que produeixen els draps de neteja reutilitzables MEWATEX (sobre la base d’una mitjana d’ús de 25 cops) en comparació amb dos tipus de draps d’un sol ús fets de cel·lulosa. En total, el drap de neteja Mewatex es pot reutilitzar fins a 50 cops.

Entre els resultats, destaca la diferència en el consum d’aigua que comporta fabricar un drap Mewatex, que és de 4538 litres, enfront als 188 500 litres necessaris per a una baieta feta al 100 % de cel·lulosa. Una altra gran diferència la marca el consum d’energia: el drap Mewatex consumeix un 35 % del total que consumeix una baieta d’un sol ús, 31 i 87 kWh respectivament.

També en les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que es generen en la producció dels dos tipus de solucions de neteja el balanç ecològic es torna favorable als draps reutilitzables: s’emeten 11,9 kg de CO2 en el cas de Mewatex i 33,3 kg en el de la baieta d’un sol ús, és a dir, el drap reutilitzable contamina casi tres vegades menys.

Finalment, cal assenyalar la quantitat de teixit que es fa servir, ja que la diferència és més que notable: per fabricar una baieta de cel·lulosa es necessiten 25,5 kg, mentre que per teixir un Mewatex en tenim prou amb 0,5 kg.

Totes les variables s’han calculat en base a un quilo de brutícia eliminada amb els productes analitzats i 25 usos del drap de Mewa, tot i que s’ha de destacar que els draps de neteja de Mewa es poden utilitzar fins a 50 vegades.


Imatges i vídeos


Contacte de premsa


Art Marketing

Doña Leire Navaridas Teléfono: +34 91 351 31 51 mewa@artmarketing.es

Carretera de Húmera 19 28224 Madrid


Anar a la vista general