Recerques freqüents

  • Els draps de neteja de Mewa
  • Estoretes absorbents d'olis
  • Rentadora de peces
Anar a la vista general

Els tèxtils reutilitzables promouen la sostenibilitat econòmica i mediambiental a fàbriques i tallers

1 de març del 2023
SostenibilitatDraps de neteja
Els draps de neteja de Mewa estan disponibles en quatre qualitats

El sistema de draps de neteja de Mewa té un efecte immediat i no suposa cap cost inicial. Els draps de neteja reutilitzables i altament absorbents i les estoretes tèxtils absorbents d’oli del sistema de lloguer de Mewa milloren al moment el balanç mediambiental de les empreses, tan grans com petites. Un drap reutilitzable té una petjada de carboni inferior que una baieta d’un sol ús i, d’altra banda, Mewa reutilitza les substàncies contaminants extretes dels draps bruts, com olis i greixos, per a la seva pròpia alimentació energètica.

Lubrificants, productes de neteja, pintures... per a la indústria i els tallers, la protecció del medi ambient pot arribar a ser tot un repte. Estalviar energia i manipular amb més cura les substàncies perilloses són mesures efectives a més llarg termini i, generalment, requereixen inversions. El sistema de draps de neteja de Mewa té un efecte immediat i no suposa cap cost inicial. Els draps de neteja reutilitzables i altament absorbents i les estoretes tèxtils absorbents d’oli del sistema de lloguer de Mewa milloren al moment el balanç mediambiental de les empreses, tan grans com petites. Un drap reutilitzable té una petjada de carboni inferior que una baieta d’un sol ús i, d’altra banda, Mewa reutilitza les substàncies contaminants extretes dels draps bruts, com olis i greixos, per a la seva pròpia alimentació energètica.

La sostenibilitat i la protecció del medi ambient defineixen el nostre temps. La pressió sobre les empreses és cada cop més forta, perquè els clients prefereixen empreses responsables. Per a un taller de reparació d’automòbils, per exemple, això pot significar que, quan un client porta o recull el seu cotxe per una avaria, analitza si el taller s'esforça per contribuir a la protecció del medi ambient. Per exemple: es malgasta energia perquè els equips estan antiquats o perquè hi ha poca llum natural al taller? Els compressors d’aire, els ventiladors o els motors s’utilitzen contínuament en les operacions quotidianes dels vehicles de motor, i els models més antics solen presentar un consum d’energia considerablement superior. I com es manipulen les substàncies perilloses? S’eliminen de forma respectuosa amb el medi ambient els papers o draps utilitzats i les peces de desgast rebutjades, sovint tacades d’oli?

Mewa promou la sostenibilitat en el dia a dia

Amb la introducció del sistema de draps de neteja reutilitzables de Mewa, els mecànics i els operaris reben draps de cotó d’alta qualitat amb potència de succió turbo per a una neteja suau i a fons dels components, les eines i els equips. Pràcticament no deixen anar borrissol, absorbeixen moltes vegades el seu volum i es poden reutilitzar amb freqüència abans de dipositar-se de forma segura al SaCon, el contenidor de seguretat de Mewa. Aquest contenidor hermèticament tancant forma part del sistema de lloguer, i se subministra en la quantitat necessària. En la data acordada, el conductor del servei de Mewa recull el SaCon i entrega els draps de neteja acabats de rentar.

Amb l’ús dels draps de neteja i el SaCon, una empresa està comunicant interna i externament: “la protecció del medi ambient és important per a nosaltres”. Si bé és cert que els clients no veuen la sostenibilitat del propi sistema de draps reutilitzables de Mewa. Gràcies a les innovadores tecnologies de tractament d’aigües residuals i processos de rentada, Mewa assoleix un grau de neteja del 99,8 % en el tractament d’aigües residuals amb fins un 50 % menys de consum d’aigua fresca. A més, el 80 % de les necessitats energètiques de les assecadores i túnels de rentada es cobreixen amb els olis i els greixos residuals separats dels draps de neteja utilitzats. En general, cada drap de neteja es pot rentar fins a 50 vegades en les pròpies instal·lacions de l’empresa, sense perdre qualitat. Després de cada rentada, es realitza un control de qualitat intern de diverses fases per garantir que només s’entreguin draps de neteja impecables.

L'estoreta absorbent d’oli per a reparacions netes i sostenibles

Dins del sistema de textilsharing (utilitzar, rentar i tornar a utilitzar sense haver de comprar), Mewa també ofereix l’estoreta Multitex per recollir oli, especialment absorbent. Pel seu format tèxtil, és flexible i pot absorbir fins a 3 litres de líquid mentre la seva superfície queda pràcticament seca. Com fa amb els draps de neteja, Mewa s’ocupa de rentar-les de forma respectuosa amb el medi ambient, així com d’un rigorós control de qualitat abans de tornar-les a entregar.

Tant si són draps de neteja com estoretes absorbents d’olis, aquests sistemes de Mewa s’integren fàcilment en el dia a dia del taller, garantint més sostenibilitat, ordre i eficiència des del primer dia. A més, com es tracta d’un sistema de lloguer, no hi ha costs d'adquisició i es poden elaborar pressuposts exactes. Una altra avantatge és l'efecte motivador sobre l’equip: senzillament és més còmode i amè realitzar un treball excel·lent amb materials i estris d’alta qualitat.


Imatges i vídeos


Contacte de premsa


Art Marketing

Doña Leire Navaridas Teléfono: +34 91 351 31 51 mewa@artmarketing.es

Carretera de Húmera 19 28224 Madrid


Anar a la vista general