Recerques freqüents

  • Els draps de neteja de Mewa
  • Estoretes absorbents d'olis
  • Rentadora de peces
Anar a la vista general

Mewa comparteix una guia per conèixer la seva gamma de draps de neteja

9 de febrer del 2023
Draps de netejaSostenibilitatEmpresa
El resistent drap de neteja multiús Mewatex és el clàssic entre els draps de neteja de Mewa

Oficialment des del 2011, els draps de neteja de Mewa són els millors del món. Però, per aconseguir el màxim rendiment d’un drap de neteja, cal utilitzar el més adequat per a cada situació. En què ens hem de fixar a l’hora d'escollir? Els noms tècnics dels draps de neteja sonen prometedors, però què signifiquen?

Existeix una gran varietat de draps: Mewatex, Mewatex Ultra, Mewatex Plus o Mewa Protex, que tenen diferents colors: blanc-vermell; blanc-blau; blanc-verd; rosa-gris o completament blaus, entre d’altres. Així mateix, poden ser més fins o més gruixuts. Actualment, existeix un drap de neteja ideal per a cada ús. Mewa ha anat evolucionant amb el temps i ha ampliat la seva gamma de draps de neteja en línia amb el desenvo-lupament de la Indústria 2.0 a la 4.0.

Fa més de cent anys, l’empresa alemanya Mewa va començar oferint un sol drap: el Mewatex. Un drap de cotó teixit per Mewa, caracteritzat per ser resistent, absorbent, de dimensions estables i, sobre tot, reutilitzable. Aleshores, podia rentar-se fins a deu vegades i tornar-se a entregar al client; ara resisteix fins a 50 rentades sense perdre qualitat. Amb el pas de les dècades, Mewatex no només s’ha optimitzat, sinó que també ha afegit nous tipus de draps de neteja.

L’any 1997, Mewa va llançar el drap Mewatex Plus per a superfícies del·licades i el Mewa Protex de microfibra, pràcticament sense borrissol. La idea era oferir a totes les empreses de producció i artesania el drap ideal per a la neteja perfecta de les seves màquines i eines, a més de fer-ho en un sistema d'economia circular respectuós amb el medi ambient. La rentada sostenible, un pilar clau de la companyia des de fa més de 40 anys, es fa sota el compliment d’estrictes normes mediambientals a les mateixes bugaderies de Mewa.

Tots els tipus de draps de neteja estan disponibles en el sistema textilsharing

Mewa ha batejat el seu sistema de lloguer de draps de neteja amb el nom de tex-tilsharing. Més de 190 000 empreses de 21 països europeus disposen de draps Mewa llestos per al seu ús, sense haver de comprar-los. Mewa recull els draps, els renta, comprova la seva qualitat i els torna a entregar. Aquest còmode servei integral es rea-litza per a tots els draps de neteja. Aleshores, en què es diferencien?

Els punts forts de la varietat dels draps de Mewa

Mewatex: és el drap resistent, multiús i de cotó d’alta qualitat que fa ombra a qualse-vol baieta de paper. Gràcies a l'estructura especial de la seva superfície, és extrema-dament absorbent i neteja les màquines i els components de forma molt més fàcil, ràpida i exhaustiva. A més, elimina de forma fiable la brutícia derivada d’olis, pintures, emulsions de perforació, dissolvents i greixos. També és ideal per a la neteja en humit de superfícies llises.

Mewatex Plus: si a més dels punts forts del resistent tot terreny, es necessita alguna cosa més suau, aquest és el drap més adient. És capaç d’eliminar suaument la brutícia gruixuda de les superfícies sensibles. A més, gràcies al seu teixit espès, aquest drap de cotó d’alta qualitat destaca especialment per deixar anar poc borrissol.

Mewatex Ultra: és l’elecció ideal per a aplicacions que requereixen no sols potència de succió i suavitat, sinó també rapidesa. Apart de la seva gran potència de succió, pre-senta l’avantatge que no deixa anar borrissol. En un tres i no res, aquest drap fabricat amb un teixit de cotó especialment tractat absorbeix diverses vegades el seu volum i també és apte per polir.

Mewa Protex: aquest drap de microfibra està recomanat per netejar i abrillantar super-fícies molt sensibles. Pràcticament no deixa anar borrissol i està fabricat amb un ma-terial molt absorbent. Pot absorbir fins a 2,5 vegades el seu propi pes en líquids.

D'aquesta forma, el proveïdor de textilsharing vol facilitar el màxim possible que els usuaris trobin el drap de neteja més adequat. Per a això, tenen a la seva disposició un equip d'experts de Mewa per resoldre els dubtes que puguin sorgir o confirmar quin és el millor drap per a una indústria, un taller o una tasca determinada.

Més informació


Imatges i vídeos


Contacte de premsa


Art Marketing

Doña Leire Navaridas Teléfono: +34 91 351 31 51 mewa@artmarketing.es

Carretera de Húmera 19 28224 Madrid


Anar a la vista general