Recerques freqüents

  • Els draps de neteja de Mewa
  • Estoretes absorbents d'olis
  • Rentadora de peces
Anar a la vista general

Mewa és també proveïdor clau per a la mitjana empresa

11 de maig del 2023
EmpresaDraps de neteja
El servei de Mewa suposa un compromís amb la sostenibilitat

El proveïdor de serveis Mewa ofereix als empleats de les empreses a les quals subministra un temps valuós perquè puguin centrar-se en les seves tasques principals. Així mateix, Mewa permet estalviar recursos a les empreses gràcies a la prestació d’un servei eficaç i rentable, adaptat a les necessitats dels seus clients que, a més, poden realitzar una bona previsió de despeses i alhora augmentar la productivitat.

Subcontractar el servei de subministrament de draps de neteja reutilitzables també pot reportar una sèrie de beneficis a una empresa mitjana.

El proveïdor de serveis Mewa ofereix als empleats de les empreses a les quals subministra un temps valuós perquè puguin centrar-se en les seves tasques principals. Així mateix, Mewa permet estalviar recursos a les empreses gràcies a la prestació d’un servei eficaç i rentable, adaptat a les necessitats dels seus clients que, a més, poden realitzar una bona previsió de despeses i alhora augmentar la productivitat.

A moltes empreses, una part de l’equip s’ha d’encarregar de tasques de gestió, compra o emmagatzematge de materials de neteja. Tasques que no aporten un gran valor afegit a la seva empresa ni estan directament relacionades amb la seva tasca principal però que, igualment, s’han de realitzar si no es contracta a un proveïdor per executar-les. “A l’empresa, això pot afectar directament la productivitat dels empleats perquè els hi treu temps per dedicar a les seves tasques principals, fet que pot afectar a la productivitat i a l’eficiència”, comenta Maricel Huguet, directora general de Mewa Espanya. “Quan les empreses contracten el nostre servei, aprecien la millora ràpidament”.

Economia circular i normativa sobre residus

El servei de draps reutilitzables de Mewa, a més d’alliberar als empleats i l’equip directiu d’aquestes gestions, també els garanteix el compliment de la normativa relacionada amb la gestió dels draps bruts, recollida a la Llei 7/2022 de Residus i Terres Contaminats per a una Economia Circular, en vigor des d’abril de l’any passat.

Mewa és un proveïdor de qualitat, amb nombrosos premis que avalen la seva activitat des de l’any 1908, que proporciona draps duradors, fabricats i rentats dins d'un sistema que vetlla per la sostenibilitat. El seu sistema de recollida, rentada i reutilització dels draps no només redueix els residus i estalvia recursos, sinó que també fomenta l'economia circular i el balanç sostenible dels seus clients. Amb l’ús dels draps reutilitzables, l’empresa pot demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat, fet que pot resultar atractiu tant per als clients com per a la plantilla.


Maricel Huguet

Directora general de Mewa Espanya

“La subcontractació de serveis no és un avantatge exclusiva de les grans empreses. Els nostres clients de petites i mitjanes empreses també valoren molt el servei, tant per la seva qualitat com per la reducció de l’impacte sobre el medi ambient, i entenen que els hi surt a compte en relació cost-benefici”.


Imatges i vídeos


Contacte de premsa


Art Marketing

Doña Leire Navaridas Teléfono: +34 91 351 31 51 mewa@artmarketing.es

Carretera de Húmera 19 28224 Madrid


Anar a la vista general